Warsztaty śpiewu obrzędowego

maj 2019 r.

Zapraszaliśmy na zajęcia, podczas których można było nauczyć się dawnych pieśni wykonywanych w naszym regionie przy różnych okazjach.

11 maja na spotkaniu z przedstawicielkami Zespołu „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego poznaliśmy pieśni maryjne śpiewane podczas nabożeństw majowych.