Konferencja jubileuszowa

Muzeum organizuje konferencję „Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje”, która odbędzie się w dniach 26–27 września 2019 r. w Kolbuszowej i będzie towarzyszyła obchodom jubileuszu naszej instytucji.

Współorganizatorami wydarzenia są Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Patronat honorowy nad konferencją objęli Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Muzea na wolnym powietrzu, oprócz uwarunkowań wspólnych dla wszystkich instytucji muzealnych, muszą uwzględniać w swojej działalności dosyć rozległy i różnorodny zakres spraw w zasadzie im tylko właściwych. Należą do nich chociażby ochrona krajobrazu otoczenia ekspozycji plenerowej, zagadnienia związane z urządzaniem zieleni, uprawami i hodowlą, bezpieczeństwem, upowszechnianiem, gromadzeniem zbiorów czy też kwestie konserwatorsko-budowlane.

Ta rozmaitość działań nadaje muzeom na wolnym powietrzu stosowny do tego zakresu potencjał rozwojowy; otwiera wyjątkowe możliwości kształtowania oferty muzealnej, urozmaicania kontaktów z odbiorcami oraz oddziaływania na otaczającą rzeczywistość.

Zwracając się ku przyszłości, powinniśmy więc rozpoznać, jak będą kształtowały się te relacje w najbliższym i bardziej odległym czasie, jakie czekają nas zagrożenia, jakie szanse, jakie otwierają się perspektywy i kierunki zmian, jaką postawę mamy wobec tego przyjąć, czego się wystrzegać, do czego dążyć.

Mam nadzieję, że wystąpienia konferencyjne i dyskusja, na którą przewidujemy dużo czasu, przybliżą nas do odpowiedzi na powyższe pytania.

Program konferencji:

Czwartek, 26 września:

11.00-14.00

I. Muzeum a jego misja – nauka czy park rozrywki

Referat tytułowy i prowadzenie:  prof. dr hab. Jan Święch,  Uniwersytet Jagielloński

oraz:

 • dr hab. Katarzyna Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przewodnicząca Rady
  ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Materializacja niematerialnego”. O potrzebie badań, gromadzenia wiedzy i niektórych korzyściach, jakie z tego będą dla nas wszystkich w przyszłości.
 • dr Antoni Pelczyk, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: „Gromadzimy – co, jak, dlaczego?”. Polityka zbiorów w muzeach skansenowskich.
 • dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, Uniwersytet Rzeszowski: „Detal, krajobraz, architektura – dobre wzory dla wszystkich i wszędzie”. Skansen jako miejsce pouczającej refleksji dla architektów, inwestorów i prawodawców.
 • mgr Katarzyna Dypa i mgr Agata Front, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, „Bo piękno na to jest, by zachwycało…” – o pożytkach z kształtowania  wrażliwości  poznawczej  i estetycznej w muzeum.
 • mgr Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: „Baza dla nadbudowy”. O tym, co jest dla muzeum konieczne, żeby spokojnie patrzeć w przyszłość.
 • mgr Jarosław Gałęza, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, prezes Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu: „Jak daleko do Zatorlandii?”. Muzealnicy o pojmowaniu i poczuciu misji wobec często natarczywych i prostolinijnych oczekiwań.

Piątek, 27 września:

9.00-11.45

II. Muzeum a przemiany społeczno-kulturowe – katalizator rozwoju czy obciążenie

Referat tytułowy i prowadzenie: dr hab. Katarzyna Barańska, Uniwersytet Jagielloński

oraz:

 • dr Sebastian Wacięga, Małopolski Instytut Kultury: „Lokalne muzeum contra McDonald’s”. Muzea skansenowskie wobec globalizacji.
 • dr Jan Maćkowiak, dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie: „Ekspozycja w muzeum na wolnym powietrzu – realnie czy wirtualnie”.
 • mgr inż. Roman Nazarowec, dyrektor Muzeum Architektury i Kultury Ludowej im. Kłymentija Szeptyckiego we Lwowie: „Strategia rozwoju lwowskiego skansenu do 2027 r. – uwarunkowania”.
 • mgr inż. Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego: „Muzea skansenowskie województwa podkarpackiego w rozwoju regionalnym”.
 • dr hab. Piotr Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: „Na co liczymy – czyli państwowotwórcze zadania dla muzeów na wolnym powietrzu”.

12.15-15.00

III. Muzeum w bliskim otoczeniu – korzyści czy kłopoty

Referat tytułowy i prowadzenie: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, Uniwersytet Jagielloński

oraz:

 • dr Dominika Hołuj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: „Muzeum jako generator zmian
  w otoczeniu”.
 • mgr Dawid Gonciarz, mgr Henryk Soja, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: „Dwugłos: skansen umiejscowiony”. O symbiozie muzeum z otoczeniem.
 • mgr Anna Czarnecka, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: „Muzeum pod otwartym niebem i duch miejsca – idea muzeum rozszerzonego”.
 • dr Maciej Żołnierczuk, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Stowarzyszenie Genius Loci: „Planowanie przestrzeni wokół muzeum na wolnym powietrzu – uwarunkowania”.
 • mgr Andrzej Pacuła, w latach 1997 – 2015 doradca samorządów w dziedzinie rozwoju kultury, autor programów strategicznych i analiz zasobów kulturowych i przyrodniczych: „Muzea w samorządowych strategiach rozwoju – z przymusu, przyzwyczajenia czy z przekonania”.

Lista uczestników konferencji jest już zamknięta.