imprezy

Dzień Wolnej Sztuki

27 kwietnia 2019 r.

czytaj więcej...

23. Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków

2 czerwca 2019 r.

czytaj więcej...

Z mamą i tatą zaczynam lato

23 czerwca 2019 r.

czytaj więcej...

Co niedzielę w zagrodzie

wakacyjne niedziele 2019 r.

czytaj więcej...

Koń, jaki jest...

4 sierpnia 2019 r.

czytaj więcej...

Wielki Dzień Pszczół

Wielki Dzień Pszczół w skansenie 8 sierpnia - zapraszamy!

8 sierpnia 2019 r.

czytaj więcej...

Europejskie Dni Dziedzictwa 2019

8 września 2019 r.

czytaj więcej...