imprezy

25. Prezentacje Twórczości Ludowej...

To już 25 lat? Niebywałe... Będzie nam niezmiernie miło znów zaprezentować w skansenie autentyczną twórczość Lasowiaków i Rzeszowiaków. 

Jak co roku zaprosimy zespoły obrzędowe, kapele ludowe, muzykantów, a także Koła Gospodyń Wiejskich oraz artystów i rzemieślników, którzy tworzą obraz naszej rodzimej kultury wyjątkowej na tle innych. Przyjdźcie!