imprezy

Len u Lasowiaków – kontynuacja

Kontynuujemy opowieść o lnie.

Nić opowieści o lnie została napoczęta jesienią 2023 r., to wówczas odbyło się pierwsze seminarium „Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy – tradycja”. W 2025 r. odbędzie się kolejna część przedsięwzięcia: „Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy – kontynuacja”.
W ramach tych działań została w ubiegłym roku zmodernizowana ekspozycja w zagrodzie z Woli Zarczyckiej w ten sposób, by była częścią narracji o znaczeniu i obróbce lnu w dawnej Puszczy Sandomierskiej.


Seminarium zorganizowano ze środków dotacji celowej Województwa Podkarpackiego (zadanie pn. „Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy”).

Program przedstawimy latem!