w kościele św. Marka

Odpust na dzień św. Marka

Naszej świątyni z Rzochowa patronuje św. Marek. Od wielu lat we wspomnienie autora najstarszej Ewangelii świętujemy odpust. Zapraszamy w niedzielę 24 kwietnia!

Według kalendarza św. Marka wspominamy 25 kwietnia. W naszych okolicach w ten dzień praktykowano zbiorowe obchodzenie pól. Procesja z krzyżem na przedzie szła od kościoła parafialnego do wszystkich krzyży i kapliczek granicznych. Poświęcano wówczas pola i modlono się, prosząc Boga, który swemu stworzeniu „daje pokarm we właściwym czasie i otwiera rękę swoją” – o urodzaj i sprzyjającą pogodę.

Święto patrona rzochowskiej świątyni będziemy obchodzić w niedzielę 24 kwietnia. Ten dzień uczcimy pochodem dziadów z Zespołu Obrzędowego „Nosowanie” od sektora wstępnego do kościoła, następnie mszą św. z procesją wokół świątyni, z udziałem Straży Grobowej z Kolbuszowej Górnej i oprawą przygotowaną przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Kolbuszowej. Dzień zakończymy należnym odpoczynkiem. Ten będzie można urozmaicić zakupami przy kramach odpustowych ustawionych wokół świątynnego ogrodzenia i sektorze wstępnym lub posiłkiem serwowanym w szkole z Trzebosi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Tuszymy. Warto zaznaczyć, że gospodynie przeznaczają dochód z tej sprzedaży na pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Oto godzinowy plan dnia:

13.15–13.45 – „Dziady kalwaryjskie”, czyli pochód od sektora wstępnego do kościoła z Rzochowa z pieśniami i recytacjami w wykonaniu Zespołu Obrzędowego „Nosowianie” z Nosówki

14.00–15.00 – uroczysta msza św. z procesją wokół kościoła z udziałem wiernych, zaproszonych gości, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej, Straży Grobowej z Kolbuszowej Górnej i Kół Gospodyń Wiejskich w odświętnych strojach

12.00–18.00 – kramy odpustowe z ciastkami, cukierkami, piernikami, tradycyjnymi zabawkami, rzeźbą i malarstwem sakralnym

12.00–18.00 – kiermasz potraw regionalnych w szkole z Trzebosi przygotowanych przez KGW z Tuszymy. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W dniu odpustu bilet wstępu do skansenu kosztuje 2 zł.

Zapraszamy!