wydarzenia

Podwójny jubileusz

Tego roku świętujemy z okazji 60. rocznicy powstania Muzeum i 40. rocznicy utworzenia parku etnograficznego. Jest wystawa w spichlerzu z Bidzin i będzie konferencja.

Konferencja i dyskusje

Centralnym wydarzeniem obchodzonego jubileuszu jest konferencja naukowa „Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje”. Odbędzie się ona 26 i 27 września w Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. Współorganizatorami wydarzenia są Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Zaplanowaliśmy trzy sesje wykładowe:

  1. Muzeum a jego misja – nauka czy park rozrywki
  2. Muzeum a przemiany społeczno-kulturowe – katalizator rozwoju czy obciążenie
  3. Muzeum w bliskim otoczeniu – korzyści czy kłopoty

Spotkania i dyskusje po sesjach będą prowadzone (odpowiednio) przez prof. Jana Święcha, dr hab. Katarzynę Barańską oraz dr hab. Monikę Murzyn-Kupisz. Wszyscy prowadzący związani są z Uniwersytetem Jagiellońskim. Grono prelegentów i liczna (zamknięta już) grupa słuchaczy składa się z przedstawicieli muzeów z całej Polski, są wśród nich referenci także z zagranicy. Przez te dwa dni będziemy zastanawiać się nad kwestiami, które nurtują wszystkich pracowników muzeów na wolnym powietrzu: ochroną krajobrazu wokół ekspozycji, urządzeniem zieleni, uprawą, hodowlą, bezpieczeństwem, upowszechnianiem, gromadzeniem zbiorów czy zagadnieniami konserwatorsko-budowlanymi. Mamy ogromną nadzieję, że spotkanie w tak różnorodnym i doświadczonym towarzystwie pomoże nam zbliżyć się do rozwiązania tych problemów.
Szczegółowy program konferencji można zobaczyć tutaj.

Wydawnictwo i znak

Z okazji święta zrobiliśmy sobie prezent. Izabella Kędzierska – grafik współpracująca z Muzeum – zaprojektowała jubileuszowe logo i motyw. Ten ostatni nawiązuje do tematu graficznego z plakatu promującego pierwszą ekspozycję zabytków, z których później powstało Muzeum – „Wystawa sztuki ludowej Lasowiaków” – i zaprojektowanego przez Leszka Hołdanowicza.

Powstała także jubileuszowa publikacja – „Almanach Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 2010-2019”, która przekrojowo ujmuje historię funkcjonowania Muzeum w ostatnim dziesięcioleciu i jest kontynuacją „Biuletynu Jubileuszowego…” wydanego w 2009 r. na 50-lecie Muzeum i 30-lecie parku etnograficznego.

Wystawa malarska z okazji jubileuszu

2 czerwca 2019 r. w spichlerzu z Bidzin została otwarta wystawa malarska „Piękno w pejzażu odbite”, która prezentuje część zbiorów naszej instytucji. Muzeum Kultury Ludowej gromadzi je od dekad, wzbogacając kolekcję o dzieła twórców wyjątkowych. Można zatem w spichlerzu dworskim obejrzeć obrazy mistrzów: Franciszka Frączka, czyli Słońcesława z Żołyni, oraz Jana Kazneckiego – „rzeszowskiego Nikifora”. Można także podziwiać dzieła innych artystów, nie mniej wybitnych: Cezarego Kotowicza, Władysława Michała Matusza, Henryka Momota, Tadeusza Kuduka, Leszka Kuchniaka czy niedawno zmarłej malarki Janiny Ożóg-Czarnowskiej.

We wrześniu i październiku ekspozycja jest otwarta od wtorku do piątku w godz. 13.00 – 16.30. Natomiast w niedzielę zapraszamy w godz. 12.00 – 18.00.