wydarzenia

I nagroda!! – Muzeum Widzialne

Szalenie miło nam poinformować, że nasze Muzeum otrzymało pierwszą nagrodę w Przeglądzie Muzeum Widzialne za projekt Izabelli Kędzierskiej dotyczący identyfikacji wizualnej naszej instytucji.

Przegląd Muzeum Widzialne został zainaugurowany w 2013 r. przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Od samego początku jego celem jest wyróżnianie muzeów za najlepsze działania wizerunkowe i promocyjne oraz inspirowanie innych instytucji do podejmowania aktywnych działań w tym obszarze. Do przeglądu, który odbywa się co dwa lata, zostały zaproszone wszystkie muzea działające w Polsce, niezależnie od swojego profilu oraz artyści graficy współpracujący z tymi placówkami.

Pierwsza nagroda!

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w 2019 r. zgłosiło do przeglądu projekt Izabelli Kędzierskiej w kategorii identyfikacja wizualna pt. „Zakorzenienie w tradycji i nowoczesna forma. Rozwiązania stosowane w promowaniu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. Pani grafik i nasza instytucja otrzymały pierwszą nagrodę.

Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy Organizatorowi Przeglądu i szanownemu Jury (w składzie: Janusz Górski, Katarzyna Lorenz, Mirosław Nizio, Ewa Satalecka, Ewa Solarz) za docenienie kreatywności Izabelli Kędzierskiej i pracy kolbuszowskich muzealników. Ta nagroda to dla nas wielkie wyróżnienie i potwierdzenie naszego przekonania, że to, co ważne w dziedzictwie musi być też pięknie przedstawione.

0-DSC_2099.jpg
1-DSC_2117.jpg
1-DSC_2120.jpg
1-MW_GDYNIAofficial19-9.JPG
2-73533104_461325244501662_6615405883985756160_n.jpg
3-grafika_impreza.jpg
4-bilety_wstepu_2.jpg
5-bilety_wstepu_1.jpg
6-bilety_impreza.jpg
7-plakat_impreza.jpg