wydarzenia

Nowe zasady zwiedzania!

W trosce o bezpieczeństwo zwiedzających, a także pracowników skansenu zostaje wprowadzone Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z dnia 23 czerwca 2020 r. Dotyczy ono przebywania na terenie parku etnograficznego w czasie trwania epidemii i obowiązuje od 27 czerwca 2020 r.

1. Godziny otwarcia

 • skansen, kasa biletowa, sklepik i kawiarnia czynne są:

           – w dni powszednie w godz. 9.00-16.00
           – w soboty w godz. 10.00-17.00
           – w niedziele i święta w godz. 10.00-18.00

2. Kasa i bilety

 • bezpieczeństwo przed zakupem biletu

           – obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk
           – obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa
           – prosimy o płatność kartą
           – towary ze sklepiku podajemy klientom wyłącznie po ich zakupie

 • nowe ceny biletów – kliknij tutaj


3. Przebywanie na terenie parku etnograficznego

 • zalecamy indywidualne zwiedzanie skansenu oraz proponujemy zwiedzanie z audioprzewodnikiem – zachęcamy do ściągnięcia pliku *.mp3 na telefon osobisty lub do bezpłatnego wypożyczenia (za kaucją) w kasie biletowej
 • do indywidualnego zwiedzania udostępnione zostaną: wystawa w domu z Żołyni, wystawa w młynie z Żołyni Dolnej, wystawa w wiatraku koźlaku z Trzęsówki, wystawa w stodole z Glin Małych oraz sienie w chałupach z Wrzaw, z Żołyni Dolnej, Kielarów z Markowej oraz z Budziwoja
 • udostępnione zostaną niektóre ławki w sektorze wstępnym
 • czynna jest wyłącznie toaleta w sektorze wejściowym, tylko dla grup zapisanych na zajęcia zostanie udostępniona toaleta w budynku szkoły z Trzebosi
 • obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od zwiedzających
 • obowiązuje zakaz dotykania eksponatów oraz wszelkich powierzchni drewnianych, szklanych i metalowych poza barierkami ochronnymi i dostępnymi przestrzeniami rekreacyjnymi
 • zwiedzanie w grupach zorganizowanych z przewodnikiem możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu i przebiega według zasad: 

           – grupa liczy do 15 osób
           – zwiedzający zachowują odległość od przewodnika min. 2 m
           – obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość min. 2 m pomiędzy zwiedzającymi;
              we wnętrzach ekspozycyjnych obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa
           – obowiązuje zakaz dotykania eksponatów oraz wszystkich powierzchni drewnianych, szklanych i metalowych
              poza barierkami ochronnymi i dostępnymi przestrzeniami rekreacyjnymi

 • udział w zajęciach edukacyjnych dla grup możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu i przebiega według zasad:

           – podczas zajęć uczestnicy siedzą na ustalonych miejscach i używają wyznaczonych narzędzi i pomocy dydaktycznych;
              nie korzystają z narzędzi i materiałów innych uczestników
           – przed przystąpieniem do zajęć oraz po zajęciach warsztatowych uczestnicy zobowiązani są do umycia lub dezynfekcji rąk
           – po zajęciach sala oraz pomoce dydaktyczne poddane zostają trzydniowej kwarantannie

4. Obowiązuje wybrana oferta zajęć edukacyjnych:

 • dla dzieci i młodzieży:

           – W dawnej klasie – próba kaligrafii
           – Kiecki w malowanej skrzyni – dawna wiejska moda
           – Cała izba przystrojona – kwiaty z bibuły
           – Śliczne wycinanki dookoła ściany – ludowa wycinanka z papieru
           – U Pana Boga za piecem, czyli tajemnicze przysłowia
           – Jak mięta z macierzanką... – czyli zioła w magii, lecznictwie ludowym, obrzędach
           – Nie święci garnki lepią – spotkanie z garncarzem
           – Jak w ulu – spotkanie z pszczelarzem

 • dla dorosłych:

           – Wycinanka z papieru – warsztaty
           – Kwiaty z bibuły – warsztaty
           – warsztaty pszczelarskie
           – warsztaty garncarskie

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zwiedzających lub uczestników zajęć edukacyjnych:

 • osobę z podejrzeniem zakażenia należy niezwłocznie odsunąć od zajęć, osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych min. 2 m
 • należy powiadomić właściwą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
 • zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami
 • należy przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

Na terenie skansenu mają zastosowanie wszystkie zalecenia z Rozporządzeń Rady Ministrów dla miejsc publicznych. Aktualne informacje dostępne są na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Wykupienie biletu wiąże się z zaakceptowaniem powyższych zasad. Pozostałe punkty Regulaminu zwiedzania Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pozostają bez zmian.