wydarzenia

Zwiedzanie w czasie pandemii

W trosce o bezpieczeństwo zwiedzających, a także pracowników skansenu zostaje wprowadzone Zarządzenie nr 27/2020 Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r. Dotyczy ono przebywania na terenie parku etnograficznego w czasie trwania pandemii i obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r.


1. Godziny otwarcia

 • skansen, kasa biletowa, sklepik i kawiarnia czynne są:

  – w dni powszednie w godz. 9.00-16.00
  – w soboty w godz. 10.00-17.00
  – w niedziele i święta w godz. 10.00-18.00

Informujemy, że w wakacyjne niedziele panuje duży ruch turystyczny, dlatego czas oczekiwania na zakup biletu jest wydłużony. Niestety, nie ma możliwości nabycia biletów drogą elektroniczną. Aby zaznać spokoju sielskiej wsi, spacerujcie po naszym parku od poniedziałku do soboty. 

2. Kasa i bilety

 • bezpieczeństwo przed zakupem biletu:

  – obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk
  – obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa
  – prosimy o płatność kartą
  – towary ze sklepiku podajemy klientom wyłącznie po ich zakupie

 • cennik:

  – bilety: normalny 10 zł, ulgowy 7 zł, rodzinny 28 zł

  Poza sezonem turystycznym od listopada do marca obowiązuje bilet ulgowy 7 zł oraz rodzinny 22 zł

  – bilety niedzielne (obowiązują w sierpniu): normalny 12 zł, ulgowy 9 zł, rodzinny 34 zł
  – karnety: normalny 40 zł, ulgowy 28 zł, rodzinny 60 zł

3. Przebywanie na terenie parku etnograficznego:

 • zalecamy indywidualne zwiedzanie skansenu oraz proponujemy zwiedzanie z audioprzewodnikiem – zachęcamy do ściągnięcia pliku *.mp3 na telefon osobisty lub do bezpłatnego wypożyczenia (za kaucją) w kasie biletowej
 • do indywidualnego zwiedzania udostępnione zostaną: wystawa w domu z Żołyni, wystawa w młynie z Żołyni Dolnej, wystawa w wiatrakach: z Trzęsówki, z Padwi oraz z Rudy, wystawa w spichlerzu z Bidzin, wystawa w stodole z Glin Małych oraz sienie w chałupach z Wrzaw, z Żołyni Dolnej, Kielarów z Markowej oraz z Budziwoja
 • udostępnione zostaną niektóre ławki w sektorze wstępnym
 • codziennie czynna będzie toaleta w sektorze wejściowym; dla grup zapisanych na zajęcia zostanie udostępniona toaleta w budynku szkoły z Trzebosi; w niedziele dodatkowo udostępniona będzie toaleta w budynku z Wólki Sokołowskiej
 • obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od zwiedzających
 • obowiązuje zakaz dotykania eksponatów oraz wszelkich powierzchni drewnianych, szklanych i metalowych poza barierkami ochronnymi i dostępnymi przestrzeniami rekreacyjnymi
 • zwiedzanie w grupach zorganizowanych z przewodnikiem możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu i przebiega według zasad: 

  – grupa liczy do 15 osób
  – zwiedzający zachowują odległość od przewodnika min. 2 m
  – obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość min. 2 m pomiędzy zwiedzającymi;
  – we wnętrzach ekspozycyjnych obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa
  – obowiązuje zakaz dotykania eksponatów oraz wszystkich powierzchni drewnianych, szklanych i metalowych poza barierkami ochronnymi i dostępnymi przestrzeniami rekreacyjnymi

 • udział w zajęciach edukacyjnych dla grup możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu i przebiega według zasad:

  – podczas zajęć uczestnicy siedzą na ustalonych miejscach i używają wyznaczonych narzędzi i pomocy dydaktycznych; nie korzystają z narzędzi i materiałów innych uczestników
  – przed przystąpieniem do zajęć oraz po zajęciach warsztatowych uczestnicy zobowiązani są do umycia lub dezynfekcji rąk
  – po zajęciach sala oraz pomoce dydaktyczne poddane zostają trzydniowej kwarantannie

4. Obowiązuje wybrana oferta zajęć edukacyjnych:

 • dla dzieci i młodzieży:

  – W dawnej klasie – próba kaligrafii
  – Kiecki w malowanej skrzyni – dawna wiejska moda
  – Cała izba przystrojona – kwiaty z bibuły
  – Śliczne wycinanki dookoła ściany – ludowa wycinanka z papieru
  – U Pana Boga za piecem, czyli tajemnicze przysłowia
  – Jak mięta z macierzanką... – czyli zioła w magii, lecznictwie ludowym, obrzędach
  – Nie święci garnki lepią – spotkanie z garncarzem
  – Jak w ulu – spotkanie z pszczelarzem

 • dla dorosłych:

  – Wycinanka z papieru – warsztaty
  – Kwiaty z bibuły – warsztaty
  – warsztaty pszczelarskie
  – warsztaty garncarskie

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zwiedzających lub uczestników zajęć edukacyjnych:

 • osobę z podejrzeniem zakażenia należy niezwłocznie odsunąć od zajęć, osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych min. 2 m
 • należy powiadomić właściwą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
 • zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami
 • należy przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

Na terenie skansenu mają zastosowanie wszystkie zalecenia z Rozporządzeń Rady Ministrów dla miejsc publicznych. Aktualne informacje dostępne są na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Wykupienie biletu wiąże się z zaakceptowaniem powyższych zasad. Pozostałe punkty Regulaminu zwiedzania Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pozostają bez zmian.