wydarzenia

Zwiedzanie w czasie epidemii COVID-19

 

W trosce o bezpieczeństwo zwiedzających, a także pracowników skansenu zostaje wprowadzone Zarządzenie nr 34/2020 Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z dnia 9 października 2020 r. Dotyczy ono przebywania na terenie parku etnograficznego w czasie trwania pandemii i obowiązuje od 10 października 2020 r.


1. Godziny otwarcia

 • skansen, kasa biletowa, sklepik i kawiarnia czynne są:

od kwietnia do października

  – w dni powszednie w godz. 9.00-16.00
  – w soboty w godz. 10.00-17.00
  – w niedziele i święta w godz. 10.00-18.00

od listopada do marca

– codziennie w godz. 9.00-16.00

2. Kasa i bilety

 • bezpieczeństwo przed zakupem biletu:

  – obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk
  – obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa
  – prosimy o płatność kartą
  – towary ze sklepiku podajemy klientom wyłącznie po ich zakupie

 • cennik:

  – bilety (kwiecień-październik): normalny 10 zł, ulgowy 7 zł, rodzinny 28 zł
  – bilety (listopad-marzec): ulgowy 7 zł, rodzinny 22 zł
  – karnety: normalny 40 zł, ulgowy 28 zł, rodzinny 60 zł

3. Przebywanie na terenie parku etnograficznego:

 • obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa
 • zalecamy indywidualne zwiedzanie skansenu oraz proponujemy zwiedzanie z audioprzewodnikiem – zachęcamy do ściągnięcia pliku *.mp3 na telefon osobisty lub do bezpłatnego wypożyczenia (za kaucją) w kasie biletowej
 • do indywidualnego zwiedzania udostępnione zostaną: wystawa w domu z Żołyni, wystawa w młynie z Żołyni Dolnej, wystawa w wiatrakach: z Trzęsówki, z Padwi oraz z Rudy, wystawa w spichlerzu z Bidzin, wystawa w stodole z Glin Małych oraz sienie w chałupach z Wrzaw, z Żołyni Dolnej, Kielarów z Markowej oraz z Budziwoja (od kwietnia do października)
 • udostępnione zostaną niektóre ławki w sektorze wstępnym
 • codziennie czynna będzie toaleta w sektorze wejściowym; dla grup zapisanych na zajęcia zostanie udostępniona toaleta w budynku szkoły z Trzebosi lub w budynku z Wólki Sokołowskiej; w wyznaczone niedziele dodatkowo udostępniona będzie toaleta w budynku z Wólki Sokołowskiej
 • obowiązuje zakaz dotykania eksponatów oraz wszelkich powierzchni drewnianych, szklanych i metalowych poza barierkami ochronnymi i dostępnymi przestrzeniami rekreacyjnymi
 • zwiedzanie w grupach zorganizowanych z przewodnikiem możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu i przebiega według zasad: 
  – grupa liczy do 15 osób
  – zwiedzający zachowują obowiązujący dystans społeczny
  – obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa
  – obowiązuje zakaz dotykania eksponatów oraz wszystkich powierzchni drewnianych, szklanych i metalowych poza barierkami ochronnymi i dostępnymi przestrzeniami rekreacyjnymi
  – opiekun grupy zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia wraz z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego). Wypełniony dokument należy przekazać pracownikowi Muzeum. Wypełnienie dokumentu jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach lub zwiedzaniu Muzeum. Dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni od daty wydarzenia
  – w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od udziału w lekcji muzealnej lub grupowym zwiedzaniu wystąpią objawy zakażenia COVID 19 u opiekunów grupy lub innych członków grupy, są oni zobowiązani do niezwłocznego kontaktu z właściwymi miejscowo służbami sanitarno-epidemiologicznymi oraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (nr tel. 17 227 16 96 lub adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) oraz podjęcia niezbędnych kroków według wskazań GIS.
 • udział w zajęciach edukacyjnych dla grup możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu i przebiega według zasad:
  – podczas zajęć uczestnicy siedzą na ustalonych miejscach z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego, używają wyznaczonych narzędzi i pomocy dydaktycznych; nie korzystają z narzędzi i materiałów innych uczestników
  – każdy uczestnik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa
  – przed przystąpieniem do zajęć oraz po zajęciach warsztatowych uczestnicy zobowiązani są do umycia lub dezynfekcji rąk
  – po zajęciach sala oraz pomoce dydaktyczne poddane zostają trzydniowej kwarantannie
 • udział w wydarzeniach przebiega według zasad:
  – w pomieszczeniach, w których organizowane jest wydarzenie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa
  – obowiązuje dezynfekcja rąk przy pomocy środków udostępnionych przez pracowników Muzeum
  – uczestnik wydarzenia, osoba współpracująca przy realizacji wydarzenia oraz najemca stoiska jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia wraz z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego). Wypełniony dokument należy przekazać pracownikowi Muzeum. Wypełnienie dokumentu jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. Dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni od daty wydarzenia
  – do pomieszczenia, w którym odbywa się wydarzenie należy wchodzić wyznaczonymi wejściami
  – uczestnicy wydarzenia powinni zajmować miejsca, które zostały wyznaczone z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego
  – w wydarzeniu może wziąć udział ograniczona liczba osób, w zależności od pomieszczenia, w którym będzie odbywało się wydarzenie
  – w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od udziału w wydarzeniu, u uczestnika, osoby współpracującej przy wydarzeniu oraz najemcy stoiska wystąpią objawy zakażenia COVID 19, są oni zobowiązani do niezwłocznego kontaktu z właściwymi miejscowo służbami sanitarno-epidemiologicznymi oraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (nr tel. 17 227 16 96 lub adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

4. Obowiązuje wybrana oferta zajęć edukacyjnych:

 • dla dzieci i młodzieży:
  – W dawnej klasie – próba kaligrafii
  – Kiecki w malowanej skrzyni – dawna wiejska moda
  – Cała izba przystrojona – kwiaty z bibuły
  – Śliczne wycinanki dookoła ściany – ludowa wycinanka z papieru
  – U Pana Boga za piecem, czyli tajemnicze przysłowia
  – Jeżyki, łańcuchy, światy – tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe
 • dla dorosłych:
  – Wycinanka z papieru – warsztaty
  – Kwiaty z bibuły – warsztaty
  – Ozdoby bożonarodzeniowe – warsztaty
  – warsztaty pszczelarskie

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zwiedzających, uczestników wydarzeń lub zajęć edukacyjnych :

 • osobę z podejrzeniem zakażenia należy niezwłocznie odsunąć od zajęć, osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych min. 2 m
 • należy powiadomić właściwą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
 • zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami
 • należy przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

Na terenie skansenu mają zastosowanie wszystkie zalecenia z Rozporządzeń Rady Ministrów dla miejsc publicznych. Aktualne informacje dostępne są na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Wykupienie biletu wiąże się z zaakceptowaniem powyższych zasad. Pozostałe punkty Regulaminu zwiedzania Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pozostają bez zmian.