wydarzenia

Zapraszamy na spacery

Działając na podstawie Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., informujemy, że skansen jest ponownie otwarty dla zwiedzających. Udostępniona zostaje ekspozycja na wolnym powietrzu.

Jednocześnie zawieszamy możliwość zwiedzania wnętrz obiektów oraz organizację wydarzeń kulturalnych aż do odwołania. Zamknięte będą Archiwum oraz Biblioteka MKL.

Poniżej prezentujemy kilka punktów, których należy przestrzegać w trakcie spacerowania, by tak samo goście, jak i pracownicy czuli się bezpiecznie.

 

Zasady przebywania na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w czasie trwania epidemii COVID-19 obowiązujące od 10 listopada 2020 r.


1. Godziny otwarcia

 • skansen, kasa biletowa i sklepik czynne są od listopada do marca codziennie w godz. 9.00-16.00 

2. Kasa i bilety

 • bezpieczeństwo przed zakupem biletu

a) obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk
b) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa
c) prosimy o płatność kartą
d) towary ze sklepiku podajemy klientom wyłącznie po ich zakupie

 • ceny biletów

a) od listopada do marca obowiązuje bilet ulgowy 8 zł oraz rodzinny 25 zł
b) karnety: normalny 48 zł, ulgowy 32 zł, rodzinny 70 zł

3. Przebywanie na terenie parku etnograficznego

 • obowiązuje tylko indywidualne zwiedzanie skansenu, nie jest możliwe zwiedzanie w grupach zorganizowanych
 • usługa przewodnicka jest niedostępna, proponujemy zwiedzanie z audioprzewodnikiem – zalecamy ściągnąć plik *.mp3 na telefon osobisty za pomocą dostępnego kodu QR lub wypożyczyć bezpłatnie w kasie biletowej
 • wnętrza obiektów nie będą udostępnione do zwiedzania
 • udostępniona zostanie jedna ława rekreacyjna w sektorze wejściowym
 • czynna jest wyłącznie toaleta w sektorze wejściowym
 • każdy ze zwiedzających ma obowiązek zakrywania ust i nosa
 • pomiędzy zwiedzającymi należy zachować odległość 2 m
 • obowiązuje zakaz dotykania eksponatów oraz wszelkich powierzchni drewnianych, szklanych i metalowych poza dostępnymi przestrzeniami rekreacyjnymi
 • najemca stoiska jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia (załącznik nr 4) wraz z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego). Wypełniony dokument należy przekazać pracownikowi Muzeum. Wypełnienie dokumentu jest dobrowolne, ale niezbędne do najmu stoiska. Dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni od daty wydarzenia

Na terenie skansenu mają zastosowanie wszystkie zalecenia z Rozporządzeń Rady Ministrów dla miejsc publicznych. Aktualne informacje dostępne są na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.


Wykupienie biletu wiąże się z zaakceptowaniem powyższych zasad. Pozostałe punkty Regulaminu zwiedzania Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pozostają bez zmian.