wydarzenia

Nowe zasady zwiedzania skansenu

 

Działając na podstawie Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r., informujemy o zasadach przebywania na terenie skansenu oraz zasadach zwiedzania z przewodnikiem.

Poniżej prezentujemy kilka punktów, których należy przestrzegać, by tak samo goście, jak i pracownicy czuli się bezpiecznie.

Zasady przebywania na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w czasie epidemii obowiązujące od 8 maja 2021 r.

Zwiedzanie i przebywanie w Muzeum jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zachowania zasad sanitarnych, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i dotyczą m.in. zakrywania ust i nosa, gromadzenia się, zachowywania bezpiecznego dystansu od innych osób:

1. Przed zakupem biletu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
2. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa na terenie skansenu do 14 maja 2021 r. oraz we wnętrzach obiektów.
3. Obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających we wnętrzach i na wystawach. Szczegółowe informacje rozmieszczono przy wejściach na ekspozycje lub są przekazywane przez przewodników.
4. W kasie zalecamy płatność kartą.
5. Towary ze sklepiku podajemy klientom wyłącznie po ich zakupie.
6. Zalecamy indywidualne zwiedzanie skansenu oraz proponujemy zwiedzanie z audioprzewodnikiem – zalecamy ściągnąć plik *.mp3 na telefon osobisty ze strony internetowej, za pomocą dostępnego w kasie kodu QR lub wypożyczyć bezpłatnie (za kaucją) w kasie biletowej.
7. W sektorze wstępnym udostępnione dla zwiedzających zostaną zadaszone ławy, wiata rekreacyjna oraz scena.
8. Obowiązuje zakaz dotykania eksponatów oraz wszelkich powierzchni drewnianych, szklanych i metalowych poza barierkami ochronnymi i dostępnymi przestrzeniami rekreacyjnymi.
9. Codziennie czynna będzie toaleta w sektorze wejściowym. Na potrzeby zajęć edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych oraz przy dużym natężeniu ruchu  udostępnione zostaną dodatkowe toalety.
10. Płyny dezynfekcyjne zlokalizowane będą w kasie biletowej, na wystawie w domu z Żołyni, w pomieszczeniach edukacyjnych i miejscach wydarzeń kulturalnych oraz toaletach.

Wykupienie biletu wiąże się z zaakceptowaniem powyższych zasad oraz Regulaminu zwiedzania Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Zasady zwiedzania z przewodnikiem oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych i organizowania wydarzeń kulturalnych w czasie epidemii

1. Zwiedzanie w grupach zorganizowanych z przewodnikiem możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu od 17 maja 2021 r. przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego w obowiązujących przepisach, które dotyczą m.in. zakrywania ust i nosa, gromadzenia się, zachowywania bezpiecznego dystansu od innych osób:

 • grupa liczy do 15 osób,
 • obowiązuje nakaz dystansu od innych osób,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką we wnętrzach obiektów,
 • zwiedzanie wnętrz obiektów odbywa się rotacyjnie w zależności od wielkości powierzchni obiektu,

2. Udział w zajęciach edukacyjnych dla grup możliwy jest od 17 maja 2021 r. na otwartym powietrzu i od 29 maja 2021 r. w pomieszczeniach po wcześniejszym zgłoszeniu przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego w obowiązujących przepisach, które dotyczą m.in. zakrywania ust i nosa, gromadzenia się, zachowywania bezpiecznego dystansu od innych osób:

 • zajęcia odbywają się w przestrzeni otwartej (szopa garncarska, wiata rekreacyjna, scena), na świeżym powietrzu lub w sali warsztatowej przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego w obowiązujących przepisach,
 • grupy liczą nie więcej niż 15 osób, liczba uczestników dostosowana jest do wielkości pomieszczenia, w którym będą odbywały się zajęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • podczas zajęć uczestnicy zachowują dystans, zasłaniają usta i nos maseczką, siedzą na ustalonych miejscach i używają wyznaczonych narzędzi i pomocy dydaktycznych; nie korzystają z narzędzi i materiałów innych uczestników, nie spożywają posiłków ani napojów,
 • przed przystąpieniem do zajęć oraz po zajęciach warsztatowych uczestnicy zobowiązani są do umycia lub dezynfekcji rąk,
 • po zajęciach sala oraz pomoce dydaktyczne poddane zostają dezynfekcji.

3. Udział w wydarzeniach kulturalnych jest możliwy od 29 maja 2021 r. przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego w obowiązujących przepisach, które dotyczą m.in. zakrywania ust i nosa, gromadzenia się, zachowywania bezpiecznego dystansu od innych osób:

 • uczestnicy wydarzeń kulturalnych zobowiązani są do umycia lub dezynfekcji rąk,
 • obowiązuje nakaz dystansu od innych osób, liczba uczestników dostosowana jest do wielkości pomieszczenia, w którym będzie organizowane wydarzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.

4. Opiekun grupy, osoba współpracująca przy realizacji wydarzenia,  uczestnik wydarzenia oraz najemca stoiska zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia wraz z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego), w którym zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia u niego (lub członka grupy) objawów zakażenia COVID-19 do niezwłocznego poinformowania właściwych miejscowo służb sanitarnych i epidemiologicznych, a także Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz podjęcia niezbędnych kroków według wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Wypełniony dokument należy przekazać pracownikowi Muzeum. Wypełnienie dokumentu jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach lub zwiedzaniu Muzeum. Dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni od daty wydarzenia.