wydarzenia

Wikliniarz w skansenie

W najbliższą niedzielę 13 czerwca 2021 r. zapraszamy do parku etnograficznego! Pod wiatą garncarską będzie na Was czekał wikliniarz.

Tego dnia między godz. 11.00 a 17.00 pod wiatą garncarską pan Paweł Kida z Łętowni będzie prowadził pokaz wyplatania koszy z wikliny. Wszyscy chętni spacerujący po skansenie będą mogli przyjrzeć się tej sztuce, posłuchać opowieści o jej tajnikach oraz zadać pytania.

Do zobaczenia!