wydarzenia

24. Prezentacje...!

W tym roku, po dwóch latach przerwy, po raz 24. zapraszamy Was na spotkanie z tradycją Lasowiaków i Rzeszowiaków!

Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków to największa doroczna impreza plenerowa organizowana w naszym skansenie od 1997 r. Jej głównym założeniem jest pokazywanie zanikających już rzemiosł oraz autentycznej twórczości ludowej. Na terenie parku etnograficznego między godz. 12.30 a 19.00 spotkamy wielu artystów i rzemieślników nadal jeszcze wykonujących bezcenne dziś przedmioty. 

„Wieś i dwór to jest spółka dobrze rozumiana…”

W tym roku motywem przewodnim jest wspólne występowanie różnych aspektów wiejskiej kultury: szlacheckiego i chłopskiego – istotnych różnic pomiędzy tymi światami, ale także ścisłych zależności, przenikania i obustronnych inspiracji.

W tym dniu w skansenie twórcy zaprezentują rzemiosła ludowe, które są wyraźnym przykładem przenikania się kultury wsi i dworu. Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła artystycznego i potraw regionalnych.

W programie między innymi:

Prezentacje rzemiosł na terenie parku etnograficznego:

 • garncarstwo i rzeźba ceramiczna
 • zabawkarstwo
 • bednarstwo
 • kowalstwo
 • hafciarstwo ludowe i dworskie
 • koronka klockowa
 • plecionka ze słomy, wikliny i korzenia sosny
 • rzeźbiarstwo
 • malarstwo
 • wycinankarstwo
 • wyrób kwiatów z bibuły oraz pająków ze słomy

Występy na scenie:

 • Zespół Pieśni i Tańca „Bandoska” z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – tańce narodowe i rzeszowskie
 • Zespół Obrzędowy „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej – tańce lasowiackie
 • Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego – widowisko pt. „Ze wsi do baranowskiego zamku”
 • Gawędy – słuchanie opowieści o różnych niesamowitych zdarzeniach z życia wsi i dworu – o duchach, strachach i białych damach – w wykonaniu Zofii Wydro i Barbary Sroczyńskiej z Baranowa Sandomierskiego oraz Elżbiety Czachor z Kolbuszowej Górnej
 • Kapela Kazimierza Marcinka
 • Kapela „Cmolaskie Chłopoki” z Kolbuszowej
 • Kapela Łola z Kolbuszowej

Kuchnia wiejska – w szkole z Trzebosi oraz kuchnia dworska – w dworze z Brzezin.

Zapraszamy!