wydarzenia

Pragniemy złożyć…

…serdeczne podziękowania dla Pana Dyrektora Jacka Bardana za wspaniałe i bardzo owocne lata kierowania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Jacek Bardan był dyrektorem Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w latach 2004-2022. Ukończył historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1985 r. pracował w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, a od 1994 r. był kierownikiem Działu Historyczno-Artystycznego. Dyrektorem instytucji został w 2004 r. i kierował nią do końca 2022 r.

Jacek Bardan był odpowiedzialny za harmonijne działanie Muzeum, jego nieprzerwany rozwój i wierne wypełnianie misji, którą jest zachowanie dla następujących po sobie pokoleń świadectwa i obrazu ich tożsamości. Tę służbę społeczną realizował m.in. poprzez inspirowanie i koordynowanie działań mających na celu badanie, przechowywanie i udostępnianie dorobku kulturowego Lasowiaków i Rzeszowiaków. Działalność ta ogniskowała się przede wszystkim wokół ekspozycji dawnego budownictwa wsi i miasteczek zamieszkanych przez dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej.

W latach 2005-2022 na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zestawiono ponad 30 nowych obiektów, m.in. drewniany spichlerz dworski z Bidzin (1784 r.), kościół z Rzochowa (1843 r.) wraz z wyposażeniem, dwór z Brzezin (1753 r.), a także leśnictwo z leśniczówką z Zerwanki (l. 30. XIX w.), wyłuszczarnią nasion oraz suszarnią runa leśnego z Pateraków. Zakończono także dużą część prac przy probostwie, którego najcenniejszym obiektem jest plebania z Ostrów Tuszowskich (1906 r.).

W trakcie niemal 20 lat pracy Jacek Bardan nadzorował realizację kilkudziesięciu grantów. Wśród nich znalazły się m.in. przeniesienie i zestawienie zespołu kościelnego pw. św. Marka Ewangelisty wraz z wyposażeniem i wystrojem z Mielca-Rzochowa, restauracja dworu z Brzezin, utworzenie ośrodka edukacji regionalnej „Dawna szkoła” w budynku szkoły z Trzebosi, zabezpieczenie i adaptacja budynku spichlerza z Bidzin oraz jego remont, kompleksowe badania dotyczące zachowanej kultury Lasowiaków i Rzeszowiaków, mające zwieńczenie w monograficznych publikacjach „Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej”, „Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością”, „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian”, „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”, a także duży program konserwacji pokrytych polichromią płócien odkrytych w kościele z Rzochowa.

Inicjatywy muzealne były w tym czasie doceniane na arenie krajowej. W 2007 r. Muzeum otrzymało III nagrodę w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2006 organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów za projekt edukacyjno-badawczy „Tradycje naszej ziemi – ciągłość i trwanie” w kategorii programy edukacyjne, oświatowo-wychowawcze i promocyjne. W 2010 r. projekt badawczy „Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej – Bojanowskie” otrzymał Ludowego Oskara za najciekawsze wydarzenie folklorystyczne w Polsce. W 2013 r. kolejną pierwszą nagrodą Sybilla 2012 (w kategorii konserwacja muzealiów) została nagrodzona praca przy konserwacji wyposażenia kościoła z Rzochowa. W 2018 r. Muzeum zdobyło wyróżnienie w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2017 w kategorii projekty naukowo-badawcze za projekt pt. „Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej. Wielkim sukcesem w 2019 r. na innym, nie mniej ważnym polu (działania wizerunkowe i promocyjne), była pierwsza nagroda w organizowanym również przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów prestiżowym Przeglądzie Muzeum Widzialne za projekt Izabelli Kędzierskiej pt. „Zakorzenienie w tradycji i nowoczesna forma. Rozwiązania stosowane w promowaniu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” w kategorii identyfikacja wizualna. W 2020 r. instytucja otrzymała Sybillę 2019 w kategorii projekty naukowo-badawcze za przedsięwzięcie „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”, a w 2022 r. wyróżnienie w kategorii konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury za program konserwatorsko-budowlany pn. „Zespół dworski w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.

W 2019 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego Jacek Bardan został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Jest redaktorem i autorem wielu książek i artykułów z dziedziny historii i architektury regionu oraz etnografii.

Panie Dyrektorze! Wszyscy pracownicy gorąco Panu dziękują i życzą wszelkiego dobra!