wydarzenia

Na św. Marka

W dzień odpustu ku czci patrona rzochowskiego kościoła – św. Marka Ewangelisty – skansen wypełnił się światłem, które przyciągnęło do skansenu całe rzesze!

Jeszcze nigdy podczas tego wydarzenia turyści nie odwiedzali nas tak licznie! W niedzielę 23 kwietnia br. w szkole z Trzebosi gotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kamionki. Przy wiejskiej drodze prowadzącej do kościoła pw. św. Marka stały kramy rękodzielników, piekarzy, serowarów, pszczelarzy, malarzy, rzeźbiarzy i zabawkarzy, a także – przy ogrodzeniu świątyni – kramy odpustowe z ciastkami, całusami i cukierkami. O godz. 14.00 została odprawiona Msza św., podczas której kazanie wygłosił ks. dr hab.  Adam Kubiś, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. W homilii przypominał o ważnych sytuacjach, w których można spotkać żywego Chrystusa: wśród wspólnoty Kościoła, czytając Pismo Święte oraz uczestnicząc w Eucharystii. Swoje rozważania zilustrował zdarzeniami z życia św. Marka Ewangelisty. Po Mszy św. odbyła się procesja wokół kościoła z udziałem wiernych, zaproszonych gości, Straży Grobowej z Kolbuszowej Górnej i Kół Gospodyń Wiejskich, a następnie – występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej, którzy zadbali także o oprawę artystyczną uroczystości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie!

MKL_20230423_1050.jpg
MKL_20230423_1051.jpg
MKL_20230423_1062.jpg
MKL_20230423_1067.jpg
MKL_20230423_1115.jpg
MKL_20230423_1120.jpg
MKL_20230423_1122.jpg
MKL_20230423_9872.jpg
MKL_20230423_9876.jpg
MKL_20230423_9878.jpg
MKL_20230423_9910.jpg
MKL_20230423_9916.jpg
MKL_20230423_9918.jpg
MKL_20230423_9920.jpg
MKL_20230423_9934.jpg
MKL_20230423_9936.jpg
MKL_20230423_9938.jpg
MKL_20230423_9945.jpg
MKL_20230423_9953.jpg
MKL_20230423_9961.jpg
MKL_20230423_9963.jpg
MKL_20230423_9966.jpg
MKL_20230423_9969.jpg
xx MKL_20230423_2.jpg
xx MKL_20230423_1123.jpg