wydarzenia

Grand Prix za „Las w życiu i kulturze…”

22 maja 2024 r. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej odebrało Grand Prix 44. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2023 oraz Nagrodę w tym konkursie w kategorii projekty naukowo-badawcze. Gala odbyła się w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest od lat najważniejszą formą uznania najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami. Sybilla to też propagowanie najlepszych wzorów działalności muzealnej oraz nieocenione źródło wiedzy o historii oraz kierunkach rozwoju polskiego muzealnictwa. Organizatorem Konkursu jest rokrocznie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzeów.

Jury konkursowe tegorocznej edycji Sybilli dokonało oceny projektów muzealnych przesłanych w ramach sześciu kategorii konkursowych: konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury, edukacja, projekty naukowo-badawcze, nowe i zmodernizowane wystawy stałe, wystawy czasowe i inwestycje.

Poniżej znajduje się kilka słów o projekcie zrealizowanym w kolbuszowskim Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i docenionym przez jury Konkursu.

Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny. Projekt naukowo-badawczy realizowany w latach 2021-2023

Celem projektu było dokonanie opisu lasów z terenu Lasowiaków i Rzeszowiaków, a także nakreślenie historii połaci leśnych oraz ich funkcji i przemian na przestrzeni stuleci, by w następnej kolejności zrekonstruować społeczno-kulturowy obraz lasu.

Las w życiu społeczeństw stanowił fundament życia i przetrwania, generował ogrom znaczeń, kształtował różne typy postaw. Dla Lasowiaków był naturalnym miejscem życia (orbis interior), natomiast dla Rzeszowiaków stanowił jedno ze źródeł utrzymania, postrzegano go jednak jako przestrzeń obcą (orbis exterior). Tę hipotezę badawczą starano się zweryfikować, podejmując zaplanowane działania: przeprowadzenie kwerend i badań terenowych, opracowanie i zarchiwizowanie materiałów, opublikowanie książki oraz rozpowszechnienie rezultatów projektu.

Podczas eksploracji terenowych pozyskano nagrania wywiadów oraz archiwalne i współczesne fotografie i filmy. Poddano je naukowej analizie: wywiady opracowano w formie pisemnej, dokonano transkrypcji pieśni o tematyce leśnej, spisano  teksty poetyckie, legendy, gadki i opowiadania. Całość została złożona w Archiwum Naukowym MKL. Następnie dokonano kompleksowego opisu lasów na Rzeszowszczyźnie, który przedstawiono w książce zawierającej kilkanaście artykułów naukowych, zaopatrzonej  w fotografie, wykazy materiałów źródłowych oraz zapisy melodii i tekstów pieśni „leśnych”. Analiza zawarta w publikacji potwierdziła hipotezę o odmiennym postrzeganiu lasu i jego roli w życiu Lasowiaków i Rzeszowiaków.

Zadanie zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Podkarpackiego.

Muzeum ma nadzieję, że – według zwyczaju – gala rozdania nagród w 45. Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2024 odbędzie się wśród lasów, w miasteczku nad Nilem.

Do zobaczenia!

1-441951714_968653065264089_5308065665513795703_n.jpg
2-441958866_968833908579338_3563774126387284128_n.jpg
3-445107226_968662258596503_3254343352412545379_n.jpg
4-445454723_968876438575085_7680188278073220026_n.jpg
5-444152330_801954468788681_8042273381147875782_n.jpg

Był także ciąg dalszy...

4 czerwca, akurat w 35. rocznicę pierwszych wolnych wyborów z 1989 r., kiedy to obchodzimy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, nasze Muzeum odwiedzili Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz pani Katarzyna Sołek – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, aby pogratulować dyrekcji i pracownikom nagrody oraz Grand Prix. Było nam bardzo miło! Serdecznie dziękujemy!