wydarzenia

Na tropie lasowiackiej przygody - wakacje w skansenie

Już w lipcu w naszym skansenie odbędą się wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży z czterech okolicznych gmin. Zapraszamy na zajęcia z ceramiki, tworzenia ozdób z bibuły, gotowania oraz warsztaty teatralne.

Projekt dwudniowych, różnorodnych działań warsztatowych skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenów gmin objętych działaniem LGD „Siedlisko” (Kolbuszowa, Raniżów, Majdan Królewski, Dzikowiec).  Pierwszego dnia uczestnicy dowiedzą się więcej o kulturze ludowej Lasowiaków i wezmą udział w warsztatach z garncarstwa i plastyki obrzędowej (bibułkarstwo). Natomiast drugiego dnia będą przygotowywać tradycyjne potrawy oraz wezmą udział w zajęciach teatralnych związanych tematycznie z życiem dawnej wsi.  Spotkania będą odbywać się w każdy wtorek i środę lipca w godz. 9.30-15.00.

Harmonogram jest następujący:

  • 2-3 lipca – dzieci i młodzież z gminy Raniżów  
  • 9-10 lipca – dzieci i młodzież z gminy Majdan Królewski 
  • 16-17 lipca – dzieci i młodzież z gminy Dzikowiec 
  • 23-24 lipca – dzieci i młodzież z gminy Kolbuszowa

Ponadto projekt zakłada współpracę pracowników muzeum z instruktorami ośrodków kultury w zakresie przygotowania etiud teatralnych zainspirowanych wiedzą i umiejętnościami wyniesionymi z warsztatów. Ich prezentacja odbędzie się 8 września podczas imprezy plenerowej podsumowującej cały projekt. Wówczas uczestnicy pochwalą się także pozostałymi pracami wykonanymi podczas warsztatów oraz zaproszą na degustację przygotowanych przez siebie potraw regionalnych.

Informacje oraz zapisy na warsztaty:

  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raniżowie, tel. 17/ 2285703
  • Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim, tel. 15/ 8471083
  • Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu, tel. 17/ 2273725
  • Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, tel. 17/ 2271563

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.