wydarzenia

Przegląd Widowisk Kolędniczych

Wczoraj (6 stycznia br.) odbył się kolejny Przegląd Widowisk Kolędniczych. Wydarzenie organizowane od lat przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie poprzedziła uroczysta msza św., a potem parada kolędników z kościoła pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych do Centrum Kultury w Kolbuszowej Górnej. Tam można było najpierw posłuchać śpiewających kolędy lub pastorałki dzieci i młodzieży (Parada Młodych Kolędników), a potem spędzić popołudnie oglądając występy 8 zespołów kolędniczych. Warto dodać, że głównym celem Przeglądu jest kultywowanie i dokumentacja autentycznych ludowych tradycji kolędniczych oraz zainteresowanie społeczeństwa ludowym teatrem. Uczestniczące w konkursie zespoły oceniało jury w składzie: Jerzy Dynia – folklorysta, redaktor TVP 3 Rzeszów, oraz pracownicy instytucji organizujących wydarzenie: z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: Jolanta Dragan – etnograf, Justyna Niepokój – etnograf; z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie: Agnieszka Łokaj – etnograf, Danuta Pado – specjalista ds. teatru. Przyznano następujące nagrody:

Nagroda główna „ZŁOTY TUROŃ”: Zespół „Lubcoki” z Lubczy, widowisko: „Herody z kozą”, autor widowiska: Zbigniew Kumięga

I miejsce ex aequo: Zespół „Wolanie” z Domatkowa, widowisko: „Kolęda z Herodem”, autor nieznany, oraz Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej, widowisko: „Kolęda na Trzech Króli”, autor widowiska: Małgorzata Kula

II miejsce: Zespół Obrzędowy „Mazurzanie” z Mazurów, widowisko: „Herody”

Dwa równorzędne III miejsca: Zespół Ludowy „Cmolasianie” z Cmolasu, widowisko: „Kolęda z Gwiazdą”, autor widowiska: Maria Rzeszutek, oraz Zespół „Jaciska” z Nowej Wsi, widowisko „Kolęda z Herodem”,

Dwa równorzędne wyróżnienia: Zespół Śpiewaczy „Olszynka” z Ośrodka Kultury w Biedaczowie, widowisko: „Droby”, autor widowiska: Agnieszka Niemiec oraz Grupa kolędnicza z Publicznego Gimnazjum im. J. Łukasiewicza w Cieklinie, „Kolędnicy Wędrują”, autor widowiska: Zofia Wickowska

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Cieszymy się z faktu, że w kilku widowiskach wzięło udział wielu młodych wykonawców, co wskazuje, że tradycja wspólnego kolędowania jest przekazywana następnym pokoleniom.


DSC_1049.jpg
DSC_1076.jpg
DSC_1080.jpg
DSC_1082.jpg
DSC_1083.jpg
DSC_1084.jpg
DSC_1089.jpg
DSC_1100.jpg
DSC_1102.jpg
DSC_1109.jpg
DSC_1117.jpg
DSC_1137.jpg
DSC_1138.jpg
DSC_1141.jpg
DSC_1147.jpg
DSC_1148.jpg