wydarzenia

Obrazy folkloru Rzeszowiaków

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej realizuje pierwszą fazę trzyletniego projektu „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian”, którego głównym celem jest zarejestrowanie jak największej ilości wszelkich przejawów tradycyjnych i współczesnych form folkloru, jakie funkcjonują obecnie u Rzeszowiaków.

Do tej pory przeprowadzono badania terenowe w okolicach Rzeszowa, podczas których pozyskano źródła foniczne, wizualne oraz audiowizualne. Po obróbce technicznej i przeniesieniu na nośniki cyfrowe materiały zostaną opracowane naukowo, a następnie zweryfikowane i poddane adiustacji oraz wstępnej syntezie, której dokonają wybitni specjaliści w dziedzinie etnomuzykologii, folklorystyki, językoznawstwa, etnochoreografii, etnografii oraz sztuki i architektury ludowej. Tak opracowany materiał zostanie złożony w muzealnym archiwum i udostępniony wszystkim zainteresowanym.

Kolejne obozy naukowe odbędą się w latach 2015-2016.

Zapoznajcie się z dokumentacją fotograficzną badań terenowych.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.