wydarzenia

Badania terenowe dotyczące Rzeszowiaków

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej rozpoczęło realizację trzyletniego projektu „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian”.

Jego zasadniczym celem jest zarejestrowanie jak największej ilości wszelkich przejawów tradycyjnych i współczesnych form folkloru (m.in. muzyki, tańca, śpiewu, obrzędowości, wierzeń, stroju), jakie funkcjonują obecnie u Rzeszowiaków – grupy etnograficznej, której terytorium skupione jest wokół trzech ośrodków miejskich: Rzeszowa, Łańcuta i Przeworska.

Działania badawcze obejmują także wszelkie zachowane przejawy tradycyjnej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki. Wszystkie te aspekty działań badawczych wpisują się w ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.           

W tym roku podczas obozu naukowego zostaną przeprowadzone badania terenowe w okolicach Rzeszowa, a pozyskane źródła foniczne, wizualne oraz audiowizualne będą przedmiotem rozmaitych opracowań.

Kolejne obozy naukowe odbędą się w latach 2015-2016.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.