wydarzenia

Kolberg byłby dumny

„To świeża propozycja, profesjonalnie przygotowana, świetnie zaprojektowana i wydana” - można było usłyszeć między innymi z ust  prof. dr hab. Jan Święcha z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei prof. dr hab. Jan Adamowski z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podkreślał pomysł i konsekwencję, z jaką wymyślono oraz zrealizowano cykl badań terenowych. Wyróżniał ich całościowy charakter, obejmujący szczegółowo teren Puszczy Sandomierskiej.

Publikacja jest wynikiem wytężonych prac i zabiegów organizacyjnych, które trwały w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej od 2008 roku. Kończy wieloletni projekt badawczy i prezentuje zbiór artykułów napisanych w oparciu o zebrane źródła oraz archiwum badań, z których w przyszłości korzystać będą środowiska akademickie.

Zarówno badacze, jak i zebrani w kolbuszowskim skansenie podczas wydarzenia goście zwracali uwagę na to, że zebrane źródła będą stanowić bazę do kolejnych odniesień, badań i projektów. Dowodem na to był występ zespołu „Hadra”, który wykonał uwspółcześnione wersje pieśni zebranych podczas trwania projektu. Lasowiacką muzyką, utrwaloną zapisem nutowym, może inspirować się niejeden współczesny artysta. Spotkanie uświetnił też występ Jana Marca, skrzypka ludowego oraz zespołu „Kocirba”.

Muzeum udostępniło indeksy archiwum badań na stronie internetowej i każdy, kogo zainteresuje zebrany materiał, może wykorzystać go w celach naukowych, dydaktycznych czy kulturalnych.

Koordynatorką prac badawczych była Jolanta Dragan z Muzeum, a opiekunem naukowym dr Krzysztof Ruszel z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Publikacja jest bezpłatna. Jej powstanie było możliwe dzięki realizacji projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.


promocja_ksiazki2014_01.jpg
promocja_ksiazki2014_02.jpg
promocja_ksiazki2014_03.jpg
promocja_ksiazki2014_04.jpg
promocja_ksiazki2014_05.jpg
promocja_ksiazki2014_06.jpg
promocja_ksiazki2014_07.jpg
promocja_ksiazki2014_08.jpg
promocja_ksiazki2014_09.jpg
promocja_ksiazki2014_10.jpg
promocja_ksiazki2014_11.jpg
promocja_ksiazki2014_12.jpg
promocja_ksiazki2014_13.jpg
promocja_ksiazki2014_14.jpg
promocja_ksiazki2014_15.jpg
promocja_ksiazki2014_16.jpg
promocja_ksiazki2014_17.jpg
promocja_ksiazki2014_18.jpg
promocja_ksiazki2014_19.jpg
promocja_ksiazki2014_20.jpg
promocja_ksiazki2014_21.jpg
promocja_ksiazki2014_22.jpg
promocja_ksiazki2014_23.jpg
promocja_ksiazki2014_24.jpg
promocja_ksiazki2014_25.jpg