wydarzenia

Hej, kolęda!

W Przeglądzie Widowisk Kolędniczych, który odbył się 6 stycznia br. w kolbuszowskim Miejskim Domu Kultury, 13 grup zawalczyło o Nagrodę Złotego Turonia. Główny laur zdobył Zespół Kolędniczy z Łazor. Jury w składzie Katarzyna Furmańska, Kinga Ziobro-Działo, Mateusz Starzec przewodniczyła Jolanta Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Wysoki poziom tegorocznych zmagań obfitował w liczne nagrody.

Nagrodzeni:
Nagrodę Złotego Turonia zdobył Zespół Kolędniczy z  Łazor za widowisko „Herody” - nagrodę ufundował Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

2 równorzędne II nagrody:
- zespół „Zalasowianie” z Zalasowej, działający przy Ośrodku Kultury w Ryglicach, filia w Zalasowej - nagrodę ufundował Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;
- Zespół Ludowy „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej za widowisko pt. „Kolęda z Herodem” - nagrodę ufundował Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

2 równorzędne III nagrody:
- zespół „Jaciska" z Nowej Wsi za widowisko pt. „Kolęda z Herodem”;
- Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej za widowisko pt. „ Po kolędzie z kozą”.

Wyróżnienia powędrowały do Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Leszczynka” z Wólki Grodziskiej, Zespołu Obrzędowego z Huty Komorowskiej, zespołu „Wolanie” z Domatkowa, Zespołu Śpiewaczego „Olszynka” z Biedaczowa, zespołu „Mali Kolędnicy” z Lubczy, zespołu „Lubcoki” z Lubczy, zespołu „Brzozoki” z Brzózy Komorowskiej. Powyższe wyróżnienia ufundował Dyrektor MDK w Kolbuszowej.

Ponadto jury postanowiło przyznać nagrodę indywidualną dla wyróżniającej się postaci kolędnika w prezentowanych widowiskach dla Grzegorza Rozlazły odtwarzającego postać Dziada w „Po kolędzie z kozą” z Zespołu Folklorystycznego z "Folusz" z Giedlarowej.

Organizatorami przeglądu byli: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Impreza ta ma wieloletnią tradycję, a jej zadaniem jest kultywowanie oraz dokumentowanie zanikających już zwyczajów kolędowania, będących często wręcz widowiskami kolędniczymi.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg