wydarzenia

Relacja z wiosennego odpustu

W kościele z Rzochowa, któremu patronuje św. Marek Ewangelista, odbyła się msza św. w intencji wszystkich upowszechniajączych rodzimą tradycję i kulturę. Koncelebrował ją ks. Jerzy Ptak, proboszcz parafii pw. Św. Marka Ewangelisty w Rzochowie, a kazanie głosił wiernym ks. Franciszek Dziedzic.

We mszy św. uczestniczyło wielu regionalistów, animatorów kultury, członków zespołów i kapel ludowych. Podczas procesji nieśli oni chorągwie i feretrony. Wśród nich znaleźli się: oddział Straży Grobowej z Dzikowca, Koła Gospodyń Wiejskich z Domatkowa, Huty Przedborskiej, Kolbuszowej Górnej, Mazurów i Świerczowa.

Wokół kościoła rozstawiło się kilka kramów odpustowych, na których zwiedzający mogli kupić między innymi tradycyjne ciastka. Zespół „Górniacy” zaprezentował widowisko, złożone z kilku barwnych scenek, które często można było zobaczyć na odpustach. Dotyczyły one plotkowania przekupek oraz kupowania chust i słodyczy.

Pod karczmą zaś panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kolbuszowej Górnej oferowały kromki chleba ze smalcem, ogórki prosto z beczki, pierogi i inne regionalne specjały. Na koniec chętni mogli wziąć udział w potańcówce, do której przygrywała Kapela z Huty Komorowskiej. A do wspólnego tańcowania zapraszali członkowie Zespołu „Górniacy”  .

Tę wiosenną niedzielę w skansenie uchwycił na fotografii Jan Mazurkiewicz.


odpust_2015_01.jpg
odpust_2015_02.jpg
odpust_2015_03.jpg
odpust_2015_04.jpg
odpust_2015_05.jpg
odpust_2015_06.jpg
odpust_2015_07.jpg
odpust_2015_08.jpg
odpust_2015_09.jpg
odpust_2015_10.jpg
odpust_2015_11.jpg
odpust_2015_12.jpg
odpust_2015_13.jpg
odpust_2015_14.jpg
odpust_2015_15.jpg
odpust_2015_16.jpg
odpust_2015_17.jpg
odpust_2015_18.jpg
odpust_2015_19.jpg
odpust_2015_20.jpg
odpust_2015_21.jpg
odpust_2015_22.jpg
odpust_2015_23.jpg
odpust_2015_24.jpg
odpust_2015_25.jpg
odpust_2015_26.jpg
odpust_2015_27.jpg
odpust_2015_28.jpg
odpust_2015_29.jpg
odpust_2015_30.jpg
odpust_2015_31.jpg
odpust_2015_32.jpg
odpust_2015_33.jpg
odpust_2015_34.jpg
odpust_2015_35.jpg
odpust_2015_36.jpg
odpust_2015_37.jpg
odpust_2015_38.jpg
odpust_2015_39.jpg
odpust_2015_40.jpg
odpust_2015_41.jpg
odpust_2015_42.jpg
odpust_2015_43.jpg
odpust_2015_44.jpg
odpust_2015_45.jpg