wydarzenia

Badacze znów w terenie

Tegoroczne badania to już druga część szerszego projektu naukowego, mającego objąć cały teren zamieszkiwany przez Rzeszowiaków. W ubiegłym roku badacze spenetrowali okolice Rzeszowa, tym razem pojawią się w okolicach Przeworska.

Celem 11 eksploratorów jest zebranie jak największej ilości informacji na temat folkloru Rzeszowiaków – tego, jakie jego elementy zostały zachowane i tego, jak kultura ludowa się zmienia.

W planach jest przeprowadzenie i nagranie kilkudziesięciu wywiadów terenowych, wykonanie kilkuset zdjęć, a także nakręcenie filmów dokumentujących najbardziej interesujące elementy folkloru. Badania mają być również okazją do poszukiwania zabytków architektury drewnianej, które można byłoby w przyszłości przenieść do kolbuszowskiego Parku Etnograficznego, a także nieznanych jeszcze artystów i rzemieślników ludowych. Ci mogliby zaprezentować swoje umiejętności w czasie organizowanych przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej imprez. Przede wszystkim jednak chodzi o pogłębienie wiedzy o kulturze regionu, a także zainteresowanie jego mieszkańców ich własnym dziedzictwem.

W przyszłym roku obiektem zainteresowania badaczy będą okolice Łańcuta. Zebrane w czasie wszystkich trzech sezonów badawczych materiały i ich opracowania naukowe będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Badania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.