wydarzenia

Wydaliśmy trzeci Biuletyn

W wydanym właśnie trzecim numerze przedstawiamy jedenaście tekstów dziesięciorga autorów, reprezentujących zarówno MKL, jak i inne placówki muzealne, naukowe i uniwersyteckie.

Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej to cykliczne wydawnictwo prezentujące różnorodne teksty z zakresu dziedzin związanych z działalnością muzeum, takich jak etnografia czy historia, a także artykuły dotyczące życia MKL.

Tematyka artykułów jest różnorodna. Sporo miejsca poświęcamy etnobotanice. Tej dziedziny dotyczą dwa artykuły profesora Adama Palucha (o etnobotanice jako nauce i o etnobotanicznych fascynacjach Elizy Orzeszkowej), a także obszerny tekst Urszuli Rzeszut-Baran o roślinach leczniczych używanych w domach mieszkańców naszego regionu.

W Biuletynie znaleźć można także artykuły związane z obiektami, które mają znaleźć się na terenie Parku Etnograficznego. Piotr Miodunka pisze o organistówce z Książnic, która ma stać się częścią założenia kościelnego, a Aldona Cholewiankia-Kruszyńska w obszernym tekście przedstawia architekturę leśną i łowiecką w majątku ordynackim hrabiów Potockich z Łańcuta. W niej również pojawiły się informacje o obiektach, które w przyszłości będzie można zobaczyć w Parku Etnograficznym.

Ponadto w Biuletynie znaleźć można artykuły dotyczące m.in. takich dyscyplin jak onomastyka, dialektologia, architektura, kulturoznawstwo i historia. Biuletyn jest dostępny w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

Artykuły

1. Adam Paluch (Uniwersytet Wrocławski)
"Kwiatki pani Elizy"

2. Janusz Radwański (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej)
"Między gwarą a interdialektem. Przemiany współczesnej gwary lasowiackiej na przykładzie wymowy  kontynuantów samogłosek nosowych"

3. Magdalena Fołta (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej)
"Styl wysoki i niski. Mechanizm obiegów treści w kulturze (dialogowość kultury) na przykładzie Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej"

4. Anna Wójcikowska (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu)
"Imiona wiejskich dzieci w okresie przedautonomicznym na przykładzie Widełki"

5. Izabela Wodzińska (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej), Arkadiusz Więch (Uniwersytet Rzeszowski)
"Obraz Żyda w społeczności prowincjonalnej Galicji na przełomie XIX i XX wieku"

6. Aldona Cholewianka-Kruszyńska (Muzeum – Zamek w Łańcucie)
 "Architektura leśna i łowiecka w majątku ordynackim hrabiów Potockich z Łańcuta"

7. Anna Różańska, Wojciech Koryciński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 "Konstrukcja ozdobnych posadzek drewnianych w pałacach i dworach południowo-wschodniej Polski"


Muzealia

1. Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
"Dom parafialny (organistówka) w Książnicach"

2. Urszula Rzeszut-Baran (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej)
"Rośliny w lecznictwie domowym – badania etnobotaniczne, Kopcie 2011"

3. Adam Paluch
"Ả propos: etnobotanika"

4. Katarzyna Dypa (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej)
"Program edukacyjny „Szkoła z dawną klasą”