wydarzenia

Konkurs fotograficzny

Fragment plakatu reklamującego konkurs

Zapraszamy wszystkich pasjonatów sztuki fotograficznej do wzięcia udziału w konkursie "Fotoszopa. Krajobraz w spadku". Tematem jest krajobraz kulturowy wsi i miasteczek województwa podkarpackiego.

Aby wziąć w nim udział, należy do 16 lipca wykonać i przesłać drogą elektroniczną fotografie ukazujące zmieniający się krajobraz wsi lub miasteczka. Tematem zdjęć powinny być zarówno te jego elementy, które otrzymaliśmy w spadku, jak i te, które w spadku zostawimy następnym pokoleniom. Interesuje nas połączenie przyrody z doświadczeniem i tradycją człowieka. Przestrzeń, która nas otacza na co dzień, możliwość zatrzymania się i spojrzenia na to, co jest nam bliskie. Praca nad obrazem może sprzyjać refleksji nad tym, co mija, i nad tym, co jest obecne. Zachęcamy wszystkich do rejestrowania śladów aktywności człowieka i śladów historii w przestrzeni. Do zadania pytania, jaki jest krajobraz kulturowy, który tworzymy wokół siebie i jakie świadectwo o nas samych i naszych czasach przekażemy następnym pokoleniom w spadku. Do dokumentowania przestrzeni i nadania temu indywidualnego, artystycznego wymiaru.

Tematyka fotografii związana jest z tegorocznym hasłem Europejskich Dni Dziedzictwa,  które brzmi „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Podczas ich obchodów w skansenie w Kolbuszowej, 17 września, odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej prezentującej najlepsze prace. Na zwycięzców czekają nagrody!

Szczegóły konkursu określa regulamin.

Zapraszamy!