wydarzenia

Otwarty wykład o architekturze

 

W czwartek, 22 czerwca, odbędzie się otwarty wykład profesora Piotra Patoczki. Będzie można dowiedzieć się czegoś o drewnianej małomiasteczkowej architekturze od specjalisty i pasjonata.

Zapraszamy na niezwykłe spotkanie z drewnianą architekturą polskich miasteczek. O 13.00 w szkole z Trzebosi otwarty dla wszystkich wykład wygłosi dr hab. inż. arch. Piotr Michał Patoczka prof. UR. Prelegent od wielu lat w swojej pracy dydaktycznej i naukowej zajmuje się architekturą krajobrazu. Jego rozprawa doktorska „Zbiór pojęć stosowanych w architekturze krajobrazu w Polsce” określiła system nazw i definicji terminologicznych stosowanych w tej dziedzinie. Rozprawa habilitacyjna na temat „Ściany i bramy” w krajobrazie, opublikowana w 2000 roku, stanowiła podsumowanie badań teorii kompozycji krajobrazu.
Pasją profesora jest architektura drewniana. Od lat dokumentuje ją nie tylko w ramach badań naukowych, ale także za pomocą rysunków i obrazków akwarelowych.