wydarzenia

Konferencja "Kraj-obraz niepodległości"

Konferencja odbędzie się 24 i 25 maja 2018 roku. Zapraszamy!

Podczas sesji chcemy spojrzeć na prowincję zachodniogalicyjską, w okresie, którego początek wyznacza przełom XIX i XX w., czas gospodarczego ożywienia i rozkwitu kultury narodowej, a kończy rok 1921, w którym, po burzliwych latach wojennych, kończy się proces krystalizacji polskiej niepodległości.

Interesuje nas obraz stworzony z perspektywy codziennego życia mieszkańców wsi i miasteczek, wszechstronny i wielowymiarowy, uwzględniający całą złożoność społeczną, etniczną i kulturową tego obszaru.

Interesuje nas krajobraz kulturowy, który jest świadectwem kondycji społecznej, jak i jednym z warunkujących ją czynników.

Interesują nas ludzie i ich postawy przyjmowane wobec zachodzącej przemiany; kierujące nimi motywacje i uwarunkowania, a także rezultaty ich działań – duchowe
i materialne.

Takie wieloaspektowe ujęcie tematu sprawia, że konieczne jest podejście interdyscyplinarne. Dlatego chcemy, aby w konferencji wzięli udział specjaliści o różnorodnych zainteresowaniach naukowych: etnolodzy, etnografowie, antropolodzy kultury, historycy, historycy sztuki, kulturoznawcy…

Wszystkie wystąpienia w postaci artykułów zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej, która nakładem Muzeum ukaże się wiosną 2019 roku.

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Jadwiga Hoff, Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Jan Święch, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Piotr Patoczka, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Lucyna Rotter, Uniwersytet Papieski Jana Pawa II

Kontakt:
dr Izabela Wodzińska
tel. 17 227 12 96, wew. 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

----------

Program konferencji:

Czwartek, 24 maja 2018 r., godz. 9.00

dr Joachim Popek (Uniwersytet Warszawski) Serwituty w Galicji. Formy praw i konflikty o służebności w II połowie XIX wieku na przykładzie kolbuszowskiej majętności Tyszkiewiczów i Ruckich

mgr Elżbieta Dudek-Młynarska (Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie) „Jak nie na bandos, to do Ameryki" – emigracja z Galicji na przełomie XIX i XX wieku

Monika Brytan, Olga Radziszewska, Aneta Kołodziejczyk (Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego) Pierwsze buty. Dziecko wiejskie w świecie biedy początku XX wieku

mgr Barbara Żebrowska (Uniwersytet Jagielloński) „Uleń mi się, piszczałeczko, dam ci jutro dwa jajeczka" – o istocie pewnego gatunku folkloru dziecięcego

mgr Maria Kula (Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie) Wesele wsi leżajskiej z przełomu XIX i XX wieku

mgr Jolanta Dragan (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej) Motywy patriotyczne w poezji ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków

mgr inż. Anna Owczarska-Ożóg (Rzeszów) Próba przybliżenia obrazu życia mieszkańców wsi galicyjskiej w czasach I wojny światowej w oparciu o urzędowe obwieszczenia

dr Janusz Radwański (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej) Obraz wojny i ewolucja języka w poezji Józefa Mączki

mgr Elżbieta Skromak (Muzeum Regionalne w Stalowej Woli) Chłopska gwardia z Majdanu Zbydniowskiego – od idei założycielskiej do czasów niepodległości

mgr Barbara Olejarz (Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza) „Ropiorzyki". Wpływ przemysłu naftowego na lokalne społeczeństwo

mgr Monika Bober (Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie) Społeczność Strzyżowa i powiatu strzyżowskiego wobec niepodległości w latach 1914–1921

mgr Paweł  Michno  (Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej) Powiat kolbuszowski i jego mieszkańcy w prasie codziennej Rzeszowa na przełomie XIX i XX wieku

mgr Krzysztof Haptaś (Muzeum Regionalne w Mielcu) Stan powiatu mieleckiego po okupacjach rosyjskich z lat 1914–1915 w świetl­e sprawozdania posła Andrzeja Kędziora opublikowanego na łamach „Piasta"

Piątek, 25 maja 2018 r., godz. 9.00

dr hab. Stanisław Kryński, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) „Babcia Austria", Polonia rediviva i pułapki losu. Tadeusza Kudlińskiego glosa przewrotna porozbiorowych dziejów – „Saga rodu Grabowskich"

dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska, prof. IS PAN (Instytut Slawistyki PAN w Warszawie) Lokalne nazwy potraw w południowo-wschodniej Małopolsce jako przejaw kontaktów językowych

dr Iwona Piętak (Polskie Radio Rzeszów) Nasza „Mała Ojczyzna" na falach eteru

prof. dr hab. Robert Lipelt (Instytut Społeczno-Artystyczny PWSZ w Sanoku) Żydowska społeczność Sanoka na przełomie XIX i XX wieku

dr Arkadiusz Więch (Uniwersytet Jagielloński) Relacje polsko-żydowskie w społecznościach małomiasteczkowych Galicji Zachodniej w latach 1914–1918

mgr Łukasz Chrobak (Muzeum – Zamek w Łańcucie) Arystokracja w budowie podstaw przemysłu w Galicji na przykładzie działalności księcia Andrzeja Lubomirskiego w latach 1886–1914

mgr Sławomir Wnęk (Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie) Uchodźcy z Galicji na terenie monarchii habsburskiej jesienią 1914 roku na przykładzie Rzeszowa. Liczba, rozmieszczenie i struktura społeczna

dr Agnieszka Partridge (Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa) Odkrywanie minionego świata. Fotografia prywatna w XX wieku jako narzędzie poznania dziejów lokalnej społeczności w Małopolsce na przykładzie projektu „Pleśna, jakiej już nie ma. Historie w fotografiach"

mgr Andrzej Rybicki (Muzeum Fotografii w Krakowie) Obraz miasta na początku XX wieku widziany okiem trzech fotografów

mgr Łukasz Ożóg (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie) Upamiętnienie uczestników walk o niepodległość i granice II RP na ziemi sokołowskiej (w dawnym powiecie kolbuszowskim)

mgr Patrycja Laskowska-Chyła (Uniwersytet Jagielloński) Zygmunt Wierzchowski – doświadczenie etnograficzne a współczesny krajobraz

doc. dr nauk hist. Ivanna Lukachivska (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu) Львів у складі Австро-Угорської імперії / Lwów w granicach monarchii austro-węgierskiej

dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek, dr Dominik Pieczyński (Uniwersytet Rzeszowski) Granic obrazowanie (border scaping) jako odtwarzanie przeszłości we współczesnych praktykach krajobrazowych