wydarzenia

Lekcje matematyki w skansenie

Przez 4 dni (16-19 października) skansen miał przyjemność gościć uczniów SP nr 18 w Rzeszowie – uczestników projektu ph. „100 lat niepodległości – matematyka 100 lat temu”.

200 młodych ludzi uczących się na co dzień w rzeszowskiej szkole podstawowej brało udział w niezwykłym przedsięwzięciu zorganizowanemu przez nauczycieli i dofinansowanemu przez mBank. Uczniowie na terenie skansenu wykonywali zadania matematyczne. Były one zredagowane w ten sposób, że rozwiązujący poznawali wycinek kultury Lasowiaków (np. na temat pieczenia chleba albo zdobienia chałup na Boże Narodzenie), poznawali fikcyjną postać – bohatera zadania (np. Szczepana, który ma zaorać swoją ziemię przed przymusowym wcieleniem do wojska austriackiego) i dopiero na końcu poznawali samo zadanie (mieli na kartce wykonać obliczenia i podać ile arów Szczepan musi zaorać). Młodzież niektóre zadania wykonywała w plenerze, a niektóre w dawnej klasie (szkoła z Trzebosi) i potrzebne obliczenia zapisywała piórem zanurzanym co jakiś czas w kałamarzu. Częścią wizyty w skansenie było zwiedzanie zabytków architektury drewnianej Lasowiaków i Rzeszowiaków oraz poznawanie ich kultury, a także integracja w klasach – grill pod skansenowską wiatą.

Poniżej podajemy przykładowe zadanie przygotowane dla uczestników projektu. Polecamy do rozwiązania!

„Dnia 17 kwietnia 1848 roku władze austriackie wydały rozporządzenie, które znosiło poddaństwo i pańszczyznę oraz pozostawiało chłopom serwituty. (…) Do budowy poszczególnych budynków wykorzystywano drzewo, które pozyskiwano z lasów serwitutowych. Za szczególnie odporną na warunki atmosferyczne i łatwą w obróbce uchodziła sosna, z dębu zaś wykonywano podwaliny, słupki i futryny”. Cytat z: „Puszcza sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością”, K. Smyk, T. Pudłocki, I. Wodzińska, Kolbuszowa 2017 r.

Wiosna, 1848 r. Polska jest pod zaborami, ale uwłaszczenie chłopów w Galicji daje jakieś nadzieje. Szczepan – potomek osadników przybyłych około XV w. z Mazur założył rodzinę i przymierza się do budowy chałupy. W okolicznym lesie wybrał kilka dorodnych sosen, mają pewnie ponad 70 lat. Musi jeszcze zebrać kilku sąsiadów z piłami i siekierami do pomocy. W drodze do domu przypomniało mu się stare lasowiackie powiedzenie „Las ojciec nasz, a my dzieci jego chodźmy do niego”. Korzystając z poniższych informacji, oblicz ile lat ma drzewo rosnące na terenie skansenu.

Ustalamy obwód pnia drzewa w centymetrach na wysokości 1,3 m od ziemi. Do połowy obwodu w centymetrach dodajemy  1/3  tego obwodu i otrzymaną liczbę dzielimy przez 2. Otrzymany wynik jest w przybliżeniu równy wiekowi pnia w latach.

Powodzenia!

1.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg