wydarzenia

„Folklor Rzeszowiaków” wydany!

Z ogromną radością zawiadamiamy, że książka podsumowująca kilkuletnie badania nad kulturą ludową Rzeszowiaków została wydana!

W latach 2014 – 2016 w Rzeszowskiem, Łańcuckiem i Przeworskiem zostały przeprowadzone badania nad kulturą ludową mieszkańców tych terenów. O jej bogactwie będzie można przeczytać w książce pt. „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian. Według badań terenowych 2014-2016”. Na prezentację publikacji i rozmowy o niej zapraszamy na przełomie stycznia i lutego. Na spotkaniu będzie się można się zaopatrzyć w książkę. O konkretnym terminie będziemy Was wcześniej informować.

Aby poczuć przedsmak lektury, publikujemy spis treści wydawnictwa.

Wprowadzenie

 1. Od redaktora – Katarzyna Barańska
 2. Kilka uwag do badań kultury ludowej Rzeszowiaków – Jacek Tejchma
 3. O badaniach w Rzeszowskiem – Jacek Bardan

Historia

 1. Osadnictwo i życie codzienne chłopów rzeszowskich od XIII do XVIII wieku – Izabela Wodzińska

Współczesność

 1. Pamięć o przeszłości, czyli kształtowanie się obrazu świata – Arkadiusz Więch
 2. Wizerunki i pamięć o innych w narracjach mieszkańców wsi – Tomasz Kosiek
 3. Religijność ludowa i świat wierzeń – Elżbieta Dudek-Młynarska
 4. Obrzędowość doroczna – przemiany i trwanie – Karolina Migurska, Justyna Niepokój-Gil
 5. Obrzędowość rodzinna – Jan Barański
 6. Ale wesoło było! Wokół relacji społecznych mieszkańców wsi – Arkadiusz Więch
 7. Budownictwo drewniane w dorzeczu środkowego Wisłoka – Wojciech Dragan
 8. Zajęcia codzienne – obraz przemian – Wojciech Dragan
 9. Pożywienie na co dzień i od święta oraz lecznictwo ludowe – Urszula Rzeszut-Baran
 10. Od tradycyjnego do folklorystycznego stroju ludowego – Katarzyna Ignas
 11. Język – zanik, zmiana, kontynuacja – Janusz Radwański
 12. Wszystko tutaj śpiewa, co żyje – poezja ludowa – Janusz Radwański
 13. Pieśni Rzeszowiaków – Jolanta Dragan
 14. Folklor muzyczny – Agata Witowicz
 15. Taniec i zwyczaj taneczny – Tomasz Nowak
 16. Sztuka ludowa, plastyka obrzędowa – Agata Hemon
 17. Literatura cytowana

Materiały z badań

 1. Wywiady
 2. Pieśni
 3. Melodie
 4. Filmy

Publikacja jest dostępna on-line!  

DSC_9611.jpg
DSC_9613.jpg
DSC_9615.jpg
DSC_9619.jpg
DSC_9621.jpg

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa Podkarpackiego.