wydarzenia

„We młynie, mościwy panie!”

Radośnie zawiadamiamy, że zakończono realizację pierwszego etapu projektu, który ma na celu udostępnienie w kolbuszowskim skansenie 5 młynów i przygotowanie stałej wystawy pokazującej specyfikę młynarskiego rzemiosła.

U początku roku muzealnicy pragną zdać sprawę z prac, które mimo niesprzyjających warunków postępują w skansenie nieustannie po to, by w kolejnych latach oferta muzealna mogła być jeszcze bogatsza, a doświadczenie i wiedza wyniesione przez turystów – pełniejsze.

W młynie wodnym z Żołyni zakonserwowano i zmodernizowano urządzenia napędowe i doprowadzające wodę. Zabiegami konserwatorskimi zostały objęte także te mechanizmy młyna, które służą do transportowania ziarna przez cały proces jego przetwarzania i czyszczenia. W wiatrakach – holendrze z Padwi i paltraku z Rudy – odnowiono urządzenia napędowe oraz elementy stałe: podwaliny, schody i poręcze.

Przygotowano również założenia koncepcyjne i merytoryczne do przyszłej ekspozycji. Autorem założeń merytorycznych jest prof. dr hab. Jan Święch z Uniwersytetu Jagiellońskiego, scenariusz wystawy natomiast opracował dr Jerzy Adamczewski – pracownik Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie.

Aby móc otworzyć tę wystawę końcem 2019 r., zostały do tego odpowiednio przygotowane zabytkowe wnętrza naszych skansenowskich młynów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

1.jpg
AF 3360040.JPG
AF 3360266.JPG
AF 3398092.JPG
AF 3398093.JPG
AF 3398095.JPG
AF 3398096.JPG
AF 3398097.JPG
AF 3398098.JPG
AF 33980102.JPG
AF 33980113.JPG
AF 33980161.JPG