ETNOnotatnik

Odszedł dr Krzysztof Ruszel

Z głębokim smutkiem żegnamy dr. Krzysztofa Ruszla – etnografa, muzeologa, badacza kultury ludowej w Rzeszowskiem, wielkiego przyjaciela i długoletniego współpracownika Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Dr Krzysztof Ruszel od początku istnienia Muzeum aktywnie włączał się w działania na rzecz utworzenia parku etnograficznego w Kolbuszowej, przez prawie 40 lat (od 1975 do 2014 r.) był członkiem Rady Muzeum, wspierał i angażował się w prowadzone projekty naukowo-badawcze oraz wydawnicze.

W imieniu dyrekcji i pracowników Muzeum składamy najszczersze kondolencje Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego. Pokój Jego duszy.

1.NC 557,8.JPG
2.AF 33917,15.JPG
3.3.JPG
4.AF 33669,156.JPG
5.AF 33669,23.JPG
6.AF 33605,13.JPG
7.AF 762.jpg
8.AF 1248.jpg
9.AF 5958.jpg

Fot. Archiwum MKL