przetargi

21.03.2022 r. A.261.2.2022 Informacja z otwarcia ofert zadania pn."Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich"

Kolbuszowa, 21.03.2022 r.

A.261.2.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
z dnia 21.03.2022 r. o godz. 12:15

na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej: ustawa Pzp)

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – będąc Zamawiającym informuje, że do upływu terminu składania ofert (21.03.2022 godz. 12:00) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich”, numer sprawy A.261.2.2022 złożono następujące oferty:

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Okres gwarancji jakości i rękojmi
 (w miesiącach)

1.

„MURDRA” Stanisław Drapała Firma-Handlowo-Usługowo-Produkcyjna

ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna
36 – 100 Kolbuszowa

293 853,78

72

2.

Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz

ul. Kolbuszowska 27

36-122 Dzikowiec

129 628,64

72

 

 

 

 

 

 

  

Informacja do pobrania PDF