Spichlerz z Bidzin z 1784 r.

Spichlerz z Bidzin, choć imponujących rozmiarów, jest tylko małą częścią całego założenia dworskiego, jakie w skansenie niebawem ma zostać zrekonstruowane. Pochodzi z 1784 r. Dawniej był przeznaczony do przechowywania zboża z pól dziedzica. W dawnej Polsce spichlerze drewniane były powszechne. Dziś już się ich nie buduje, a tych zabytkowych zostało może kilkanaście. Warto zwrócić uwagę na niewielkie okienka w dachu, o charakterystycznym wyglądzie – to „wole oczy”. Ze względu na dużą powierzchnię budynek pełni funkcje ekspozycyjne – są w nim organizowane wystawy.