aktualności

Majówka przy kapliczce

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie majowym w sobotę, 28 maja, o godz. 19.00. Wierni zgromadzeni przy kapliczce naprzeciwko drewnianego kościoła odśpiewają z kapłanem i gospodyniami z niwiskiego Gminnego Ośrodka Kultury modlitwy i pieśni ku czci Matki Boskiej.

Majówka to potoczna nazwa nabożeństwa ku czci Maryi odprawianego w kościele katolickim w maju. W kulturze ludowej postać Matki Bożej zajmowała szczególne miejsce.

Uważana była Ona za pośredniczkę pomiędzy Bogiem a ludem (którym się opiekowała), znającą trud życia wiejskiego. Nabożeństwa maryjne odprawiano wieczorami, spotykając się przy pięknie umajonych kwitami i zielenią kapliczkach przydrożnych. Odmawiano wówczas „Litania do Najświętszej Marii Panny” oraz śpiewano pieśni maryjne. Majówki po dziś dzień cieszą się dużą popularnością wśród wiernych.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg