aktualności

Projekt "Ręko-dzieło" zakończony

Zabytki Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej są już dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku!

Projekt „Ręko-dzieło” jest owocem współpracy Fundacji Szansa dla Niewidomych oraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dzięki niemu osoby z dysfunkcją wzroku będą mogły za pomocą dotyku poznać najważniejsze miejsca w skansenie. Przygotowaliśmy makietę dotykową zagrody Szylarów z Markowej 3D oraz przewodnik po parku z powiększonym drukiem i transkrypcją treści na język brajla.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.