wydarzenia

"Kronika parafii Rzochów" już w sprzedaży!

Prezentujemy Państwu nowe unikatowe wydawnictwo Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, którym jest „Kronika parafii Rzochów (1837-1971)” w opracowaniu Krzysztofa Haptasia, kustosza Muzeum Regionalnego w Mielcu.

Na kronikę składają się cenne dokumenty, fotografie, księgi rękopiśmienne i wiele innych materiałów źródłowych prezentujących nie tylko historię rzochowskiej parafii, ale też miasteczka i okolicznych wsi na przestrzeni ponad 130 lat. Prezentacja wydawnictwa odbyła się 7 czerwca 2014 r. w skansenowskim spichlerzu i była jednym z wydarzeń towarzyszących uroczystości poświęcenia rzochowskiego kościoła.

W przedmowie ks. Jerzego Ptaka, proboszcza parafii pw. św. Marka Ewangelisty w Mielcu – Rzochowie, czytamy: „Cieszymy się, że kronika pisana ręcznie przez kolejnych księży proboszczów: ks. Józefa Mozdżeniowskiego, ks. Adama Grębosza, ks. Karola Dobrzańskiego i ks. dr. Tomasza Rzepkę będzie dostępna dla szerszego grona ludzi. Dzięki tej publikacji będziemy mogli poznać zamierzchłe dzieje parafii rzochowskiej, zarówno kościoła, jak i  parafialnej społeczności z tamtych lat. Niech będzie zachętą dla nas, współcześnie żyjących, byśmy to, co dobre kultywowali w naszych rodzinach, lokalnej społeczności i przekazywali potomnym naszą historię, dokumentując ją współczesnymi środkami przekazu”.   

Zapraszamy do nabycia tego cennego wydawnictwa w skansenowskim sklepiku w cenie 38 zł.
Życzymy Państwu porywającej lektury!