wydarzenia

Promocja książki w skansenie

 

Zakończyliśmy realizację projektu „Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej”. Eksploracje terenowe odbyły się w latach 2008-2014 w regionach: leżajskim, niżańskim, bojanowskim, ropczyckim, mieleckim i kolbuszowskim.

Jak pisze dr Krzysztof Ruszel, opiekun naukowy projektu: Ich celem, rozpisanym na szereg problemów szczegółowych, było poznanie źródeł kultury ludowej wsi ukształtowanej w specyficznych warunkach zmieniającego się środowiska przyrodniczego Puszczy Sandomierskiej.

Podsumowaniem trwających sześć lat badań terenowych i naukowych jest publikacja „Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej”, której promocja odbędzie się 22 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w szkole z Trzebosi na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

W programie:

- prezentacja książki, której dokona dr Krzysztof  Ruszel

-dyskusja panelowa „Między tradycją niepotrzebną a potrzebą tożsamości – nowa lokalność regionu w świetle badań Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej 2008-2014” z udziałem prof. dr. hab. Jana Adamowskiego z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr. hab. Włodzimierza Mędrzeckiego z Polskiej Akademii Nauk, prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr. Krzysztofa Ruszla z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Debatę poprowadzi prof. dr hab. Jan Święch z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

-na zakończenie „po staremu” i „po staremu na nowo” zagrają Jan Marzec – skrzypek z Kosów oraz kapele „Kocirba” i „Hadra”.

Serdecznie zapraszamy na to etnograficzne spotkanie!


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolberg 2014 – Promesa, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.