wydarzenia

O kulturze na wyjazdowym posiedzeniu

26 sierpnia w naszym Muzeum odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Jego przedmiotem było omówienie obecnego stanu i perspektyw rozwoju podkarpackich  muzeów na wolnym powietrzu.

W obradach pod przewodnictwem Anny Schmidt-Rodziewicz, przewodniczącej Komisji, m.in. udział wzięli także Wojciech Buczak – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Edyta Mucha – p.o. dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Plany rozwoju Muzeum Kultury Ludowej przedstawił dyrektor Jacek Bardan. Dotyczyły one m.in. ochrony zgromadzonych muzealiów i lepszej organizacji pracy poprzez rozbudowę zaplecza Muzeum, a także powiększenia kolekcji regionalnej architektury drewnianej w parku etnograficznym. Przedstawione zamierzenia spotkały się z uznaniem i aprobatą zgromadzonych.