wydarzenia

Łańcuckie na finiszu - badania terenowe

 

Dobiega końca realizacja projektu badawczego „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian”. 12 grudnia w kolbuszowskim skansenie odbędzie się spotkanie podsumowujące trzyletnie badania terenowe nad kulturą Rzeszowiaków.

Ich celem było zebranie informacji o kulturze mieszkańców okolic Rzeszowa, Przeworska i Łańcuta, czyli terenów zamieszkiwanych przez grupę umownie zwaną przez etnografów Rzeszowiakami.

W roku 2014 badania odbyły się w Rzeszowskiem, w 2015w Przeworskiem, a obecnie zakończono badania w Łańcuckiem. Zebrane wywiady zostały opracowane. Wyłuskano z nich najważniejsze informacje i zapisano je. Te, w których pojawiła się dobrze zachowana gwara, zostały spisane z zachowaniem cech wymowy charakterystycznych dla regionu.

Trwają jeszcze prace nad zapisem nutowym nagranych w terenie melodii. Również teksty pieśni i piosenek zostaną spisane ze słuchu.

Tak opracowane materiały mają w przyszłości nie tylko dokumentować zastany stan kultury ludowej na badanym terenie, ale też mogą być pomocne dla wszystkich zainteresowanych kulturą ludową.

Opracowane materiały będą czekać na wszystkich zainteresowanych w Archiwum Naukowym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg

Badania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.