Kilka słów o nas

Naszą misją jest zachowanie dla następujących po sobie pokoleń świadectwa i obrazu ich tożsamości.

Tę służbę społeczną realizujemy przez badanie i dokumentowanie uwarunkowań, wpływów i zjawisk dorobku kulturowego Lasowiaków i Rzeszowiaków oraz gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie jego materialnych świadectw. Działalność owa ogniskuje się wokół ekspozycji dawnego budownictwa wsi i miasteczek, przedstawianej jako model możliwie bliski rzeczywistemu obrazowi życia. Jest to rozległy zakres działania także w sensie geograficznym, gdyż obejmuje całą północną część województwa podkarpackiego.

Muzeum jest instytucją kultury Województwa Podkarpackiego.

Wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.

 


statut -> kliknij tutaj

regulamin organizacyjny -> kliknij tutaj