Archiwalia

ARCHIWUM 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

tel. 17 227 12 96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Archiwum czynne: poniedziałek – piątek 8.00-15.00
 

Posiadamy imponujący zbiór dokumentów, inwentaryzacji architektonicznych, fotografii archiwalnych, rysunków, plakatów, zapisów dźwiękowych, nagrań wideo. Możesz skorzystać z:

 • archiwum historycznego,  które zawiera dokumenty, rękopisy i druki świadczące o życiu miasta, akta urzędowe i organizacji społecznych; archiwa rodzinne mieszkańców regionu (spuścizny osób, pamiętniki, wspomnienia, rękopisy prac dot. regionu); zbiory kartograficzne (w większości mapy katastralne); zapisy dźwiękowe, odciski pieczęci, zbiory i kolekcje druków różnych (afisze, plakaty, itd.), varia strażackie i towarzystw ubezpieczeniowych i in.;
 • archiwum etnograficznego, w którym znajdują się dokumenty, rękopisy, rysunki, szkice terenowe, opracowania, inwentaryzacje, plany sytuacyjne, wzory haftów i wycinanek, druki ulotne oraz inne archiwalia; są tu m.in. materiały z badań terenowych, materiały związane z organizacją wystaw (np. scenariusz, komentarz wystawy, katalog), materiały pokonkursowe;
 • archiwum fotograficznego, którego zbiory są bardzo różnorodne. Znaczna część to fotografie dotyczące budownictwa, głównie wiejskiego (chałupy i zabudowania gospodarcze), a także budownictwa sakralnego oraz dworów i pałaców, bogaty zbiór dotyczący kapliczek (drewnianych i murowanych) oraz krzyży przydrożnych. Jest też dokumentacja powstawania parku etnograficznego oraz bieżące prace w skansenie i dokumentacja działalności Muzeum, jak wystawy i jubileusze. Znajdziesz tu także fotografie przedstawiające różne rodzaje rzemiosł i przemysłów wiejskich, dokumentujące obrzędowość doroczną i rodzinną oraz wykonane podczas rozmaitych przeglądów folklorystycznych. Dokumentację posiadają też inne tematy, np. dzieje miasta, zasłużeni kolbuszowianie, historia ZHP, historia szkolnictwa, życie kulturalne, Żydzi kolbuszowscy, meble kolbuszowskie, archeologia, cmentarze oraz tematyka pożarnictwa. W archiwum zgromadzony został także bogaty zbiór przeźroczy oraz klisz szklanych pochodzących z okresu międzywojennego oraz z pierwszych lat po II wojnie światowej, dokumentujących życie rodzinne i społeczne, przekazanych ze zbiorów rodzinnych;
 • archiwum dokumentacji mechanicznej, które gromadzi swe zbiory ewidencjonowane obecnie w trzech rodzajach inwentarzy:
  • taśm magnetofonowych – zawierające nagrania (folklor słowny i muzyczny w wykonaniu rozmaitych zespołów śpiewaczych, obrzędowych i solistów) dokonane podczas badań terenowych i różnych imprez – przeglądów folklorystycznych,
  • taśm wideofonicznych o podobnej tematyce, jak archiwum omówionego powyżej – m.in. można tu znaleźć widowiska sceniczne w wykonaniu zespołów obrzędowych, występy kapel i zespołów śpiewaczych czy pokazy rzemieślnicze,
  • nośników cyfrowych obejmujące ważne wydarzenia, które miały miejsce w skansenie, wyniki badań terenowych, folklor słowny i muzyczny, zwyczaje i obrzędy;
 • archiwum dokumentacji technicznej, w którym zgromadzona jest bardzo różnorodna dokumentacja dużej liczby obiektów architektury drewnianej, w większości pochodząca z terenów województwa podkarpackiego. W wielu przypadkach obiekty te zostały już przeniesione do naszego skansenu.

Archiwalia JEDEN
archiwalia-2.jpg
archiwalia-3.jpg
archiwalia-4.jpg
archiwalia-5.jpg
archiwalia-6.jpg
archiwalia-7.jpg
archiwalia-8.jpg

regulamin korzystania ze zbiorów [PDF]