Rada Muzeum

dr hab. Grzegorz Zamoyski – przewodniczący Rady Muzeum, Archiwum Państwowe w Rzeszowie

dr hab. Katarzyna Barańska – Uniwersytet Jagielloński

dr Jacek Magdoń – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

prof. dr hab. Jadwiga Hoff – Uniwersytet Rzeszowski

Andrzej Dominik Jagodziński – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej

Barbara Kardyś – Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej

Bogdan Romaniuk – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

dr inż. Anna Różańska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Jan Święch – Uniwersytet Jagielloński