Biuletyny

 

Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr 5

Pod redakcją Jacka Bardana (redaktor naczelny), dr Izabeli Wodzińskiej (sekretarz redakcji) i dr. Janusza Radwańskiego (redaktor językowy), Kolbuszowa 2021

Spis treści

Artykuły

 1. s. Anna Tejszerska USJK / Docenić własne… Znaczenie afirmacji rodzimej formy architektonicznej w kształtowaniu regionalnej i narodowej tożsamości
 2. Jacek Bardan / Zabudowa miejska Kolbuszowej do 1939 r.
 3. Arkadiusz S. Więch / Galicyjskie miasteczka. Przegląd piśmiennictwa z zakresu badań nad ośrodkami miejskimi na terenie dawnej Galicji
 4. Izabela Wodzińska / Jak urządzić zdrowe życie w zagrodzie włościańskiej? – między wzniosłym ideałem a chłopską codziennością

Materiały

 1. Karina Stempel-Gancarczyk / Elementy prawosławnej kultury rumuńskiej w życiu religijnym mieszkańców Bulaju
 2. Grzegorz Mosiołek / Obrzędy pogrzebowe Rzeszowiaków. Przyczynek do badań etnograficznych
 3. Krzysztof Gorczyca / Słońce w wierzeniach mieszkańców Wrzaw
 4. Janusz Radwański / O przestrzeni przydomowej współczesnej wsi lasowiackiej
 5. Anna Hadwiczak, Daria Margiciok / Kilka uwag na temat płotów – ogrodzeń w miejscowościach Brzezówka i Domatków koło Kolbuszowej (notatka z terenu badawczego)

Muzealia

 1. Anna Ozaist-Przybyła / Nowy nabytek Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – komoda z pulpitem i nadstawą jako mebel o cechach roboty kolbuszowskiej
 2. Katarzyna Dypa, Agata Front / Dialog jako narzędzie promocji Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
 3. Jan Święch, Wojciech Dragan / Wystawa: Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

In memoriam

 1. Janusz Radwański / Ostatni lasowiacki poeta. Stanisław Stępień (1934–2017)
 2. Jacek Tejchma / Jan Wozowicz (1949–2019). Wspomnienie trochę osobiste…
 3. Jerzy Dynia / Ostatnie takie pokolenie. Władysław Pogoda (1920–2018), Jan Cebula (1937–2019), Albina Kuraś (1925–2019)
 4. Jolanta Danak-Gajda / Wspomnienie o Jerzym Dyni (1935–2020)

Informacje o autorach

ISSN 2080-0703
Liczba stron: 343

Publikację można nabyć w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za 47 zł lub w sklepiku online.

1-MKL_20220103_0579.jpg
2-MKL_20220103_0568.jpg
3-MKL_20220103_0570.jpg
4-MKL_20220103_0572.jpg
5-MKL_20220103_0577.jpg
6-MKL_20220103_0576.jpg

 

Almanach Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 2010-2019

Redakcja: Jacek Bardan, Agata Front, Kolbuszowa 2019

Zespół redakcyjny: Jolanta Dragan, Katarzyna Dypa, Anna Jemioło, Katarzyna Mańkowska, Anna Stanisławska, Grzegorz Wójcicki

Publikacja ta przekrojowo ujmuje historię funkcjonowania Muzeum w ostatnim dziesięcioleciu i jest kontynuacją „Biuletynu Jubileuszowego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” wydanego w 2009 r. na 50-lecie Muzeum i 30-lecie parku etnograficznego. „Biuletyn…” miał za zadanie utrwalenie najważniejszych faktów z działalności instytucji od początków jej istnienia. „Almanach…” ma natomiast przypominać  istotne wydarzenia, które miały miejsce w naszej placówce później – między 2010 a 2019 rokiem.

Spis (i krótki opis) treści:

 1. O „Almanachu”, Jacek Bardan (cytowany powyżej we fragmentach zwięzły wstęp mówiący o misji Muzeum, sensie i warunkach jego działania oraz o genezie publikacji)
 2. O krzątaninie dorocznej, Janusz Radwański (tekst przedstawiający z przymrużeniem oka zajęcia pracowników instytucji w ciągu roku z fotografiami osób zatrudnionych w Muzeum autorstwa Karoliny Migurskiej)
 3. O gromadzeniu zbiorów, Janusz Radwański (wyczerpujący opis muzealnej kolekcji zabytków ruchomych i nieruchomych z ostatnich dziesięciu lat)
 4. O działalności naukowej, Izabela Wodzińska (skonstruowany na wzór spaceru po skansenie tekst opowiadający o muzealnych dokonaniach naukowych)
 5. O upowszechnianiu, Katarzyna Dypa (artykuł podsumowujący edukacyjną działalność instytucji oraz to, w jaki sposób ta działalność jest reklamowana potencjalnemu turyście)
 6. O podróży śladami Stęczyńskiego, Andrzej Pacuła (opowieść tajemniczego wędrowca podążającego do skansenu korytarzami w przestrzeni i… czasie)
 7. O tym, jak nas widzą, Piotr Patoczka i liczni zwiedzający (malowniczy utwór złożony z wrażeń architekta ze spaceru po parku etnograficznym – jego tekstu i kolorowych ilustracji, a także z wpisów skansenowskich gości)
 8. O mierzeniu sił na zamiary, Jacek Bardan (tekst omawiający finanse, inwestycje, zatrudnienie, infrastrukturę oraz zrealizowane i planowane projekty Muzeum, a także przedsięwzięcia, bez których niemożliwy jest dalszy rozwój placówki)
 9. O tym, co się wydarzyło, Agata Front (kronika zbierająca najważniejsze dla Muzeum wydarzenia, które miały miejsce w minionym dziesięcioleciu)

ISBN: 978-83-939911-9-8

Publikację można nabyć w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za 40 złotych lub w sklepiku online.

 

Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr 4

Pod redakcją Jacka Bardana, Kolbuszowa 2017


Spis treści

Artykuły

T. Kargol, "Komitet Obywatelski Odbudowy Wsi i Miast w Krakowie a «techniczna odbudowa» Galicji w latach 1914–1918"
I. Wodzińska, "Galicyjski poradnik dla osób duchownych. O «Medycynie Pasterskiej» Józefa Sebastiana Pelczara"
A.S. Więch, "Księgi Pamięci jako źródło historyczne do badań społeczności żydowskiej na terenie obecnego województwa podkarpackiego"
M. Dziura, "Dzwony w krajobrazie fonicznym wsi"
J. Radwański, "Labaruchy i pracowni. Obraz człowieka w gwarze lasowiackiej na przykładzie «Słownika gwary lasowiackiej» Romualda Gondka"
D. Kasprzyk, "Etos muzealnika-regionalisty"
A. Różańska, W. Koryciński, "Konstrukcja ozdobnych podłóg drewnianych w pałacach i dworach południowo-wschodniej Polski"

Muzealia

M. Zimny, U. Rzeszut-Baran, "Zagroda Józefa i Rozalii Sudołów z Lipnicy"
A. Cholewianka-Kruszyńska, "Leśnictwo Zerwanka-Biedaczów. Materiały do scenariusza ekspozycji w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej"
J. Dragan, J. Radwański, "Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian. Podsumowanie badań"

Varia

J. Dragan, L. Karkut, "To już dwadzieścia lat… Prezentacje Twórczości Ludowej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej"

Recenzje  

A.S. Więch, "Starość się Panu Bogu nie udała. Kilka uwag na marginesie książki Bartłomieja Gapińskiego «Ludzie starzy na wsi polskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939»”

In Memoriam

B. Sroczyńska, "Wspomnienie o Annie Rzeszut"

Publikacja jest dostępna w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w cenie 28 zł lub w sklepie on-line!

 

 

   

Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr 3

 red. Jacek Bardan, Kolbuszowa 2015

 

Spis treści:

I. Artykuły:

1. Adam Paluch (Uniwersytet Wrocławski)
Kwiatki pani Elizy
2. Janusz Radwański (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej)
Między gwarą a interdialektem. Przemiany współczesnej gwary lasowiackiej na przykładzie wymowy kontynuantów samogłosek nosowych
3. Magdalena Fołta (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej)
Styl wysoki i niski. Mechanizm obiegów treści w kulturze (dialogowość kultury) na przykładzie Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej
4. Anna Wójcikowska (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu)
Imiona wiejskich dzieci w okresie przedautonomicznym na przykładzie Widełki
5. Izabela Wodzińska (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej), Arkadiusz Więch (Uniwersytet Rzeszowski)
Obraz Żyda w społeczności prowincjonalnej Galicji na przełomie XIX i XX wieku
6. Aldona Cholewianka-Kruszyńska (Muzeum – Zamek w Łańcucie)
 Architektura leśna i łowiecka w majątku ordynackim hrabiów Potockich z Łańcuta
7. Anna Różańska, Wojciech Koryciński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 Konstrukcja ozdobnych posadzek drewnianych w pałacach i dworach południowo-wschodniej Polski

II. Muzealia:

1. Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Dom parafialny (organistówka) w Książnicach
2. Urszula Rzeszut-Baran (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej)
Rośliny w lecznictwie domowym – badania etnobotaniczne, Kopcie 2011
3. Adam Paluch
Ả propos: etnobotanika
4. Katarzyna Dypa (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej)
Program edukacyjny „Szkoła z dawną klasą”

Publikację można nabyć w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za 28 złotych lub w sklepiku online.

 

  

 

Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr 2

red. Jacek Bardan, Kolbuszowa 2011

Spis treści:

I. Artykuły:

Ewa Dahlig-Turek – "Skrzypce z okolic Mielca. Przyczynek do historii ludowych instrumentów kolanowych w Polsce" 
Krzysztof Haptaś, Piotr Miodunka – "Rzochów. Zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939" 
Ewa Skotniczna – "Przedstawienia wiejskiej i małomiasteczkowej architektury drewnianej w grafice ilustracyjnej dziewiętnastowiecznych czasopism polskich"
Izabela Wodzińska – "Kalendarz Wieńca i Pszczółki Stanisława Stojałowskiego i jego rola w upowszechnianiu oświaty ludowej na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku"
Michał Majowicz – "Charakterystyka współczesnych kapliczek wiejskich na przykładzie badań zorganizowanych w gminie Błażowa"

II. Materiały:

Krzysztof Haptaś – "Drewniany kościół parafialny pw. św. Marka Ewangelisty z Rzochowa (z lat 40. XIX w.)" 
Agnieszka Wozowicz – "Współczesna dekoracja malarska dawnego kościoła parafialnego w Rzochowie"

III. Muzealia:

Irena Swaczyna, Anna Różańska – "Wzornictwo, konstrukcja i technologia wykonania ozdobnych drewnianych posadzek w rekonstruowanym dworze w Kolbuszowej" 
Tatiana Tokarczuk, Piotr Turkiewicz – "Muzeum etnograficzne w poszukiwaniu nowych sposobów kształtowania lokalnej świadomości krajobrazowej. Problem pozyskiwania, katalogowania i przetwarzania informacji o przemianach krajobrazu kulturowego" 
Katarzyna Dypa – "Od kontemplacji do partycypacji – muzeum jako miejsce dialogu ze zwiedzającymi"

IV. Varia:

Karolina Dudek – "Zamieszkać przestrzeń. Domów żywoty wybrane" 
Krystyna Zembrowska – "Fizyka na chłopski rozum"

V. In memoriam:

Irena Swaczyna 
Maciej Skowroński

Pobierz PDF

Publikację można nabyć w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za 28 złotych lub w sklepiku online.

 

Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr 1

red. Jacek Bardan, Kolbuszowa 2009

Jest to pierwszy numer wydawnictwa, które ma służyć wymianie poglądów i prezentacji rezultatów badawczych z kręgu zainteresowań etnologów (etnografów) i antropologów kultury, historyków, historyków sztuki, a także – w określonym zakresie – przedstawicieli innych dyscyplin naukowych jak np. językoznawców, socjologów czy przyrodników.
Zarówno tytułem jak i zakresem poruszanych spraw nawiązuje do swojego poprzednika wydawanego w latach 1961-1971 techniką powielaczową przez społeczne jeszcze Muzeum Regionalne Lasowiaków.

Naukowa Rada Redakcyjna:
prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Jadwiga Hoff, prof. dr hab. Włodzimierz     Mędrzecki, ks. dr hab. Stanisław Nabywaniec , dr hab. Jan Święch,  prof. dr hab. Irena Swaczyna    


Spis treści:

Wstęp (Jacek Bardan)

I. Artykuły:

Agnieszka Wozowicz – Przedstawienie diabła spisującego grzechy w kościele parafialnym w Porębach Dymarskich,
Ks. Sławomir Zych – Sanktuaria maryjne kolbuszowszczyzny około połowy XVIII w. zarys problematyki,
Joanna Bartuszek – Kolbuszowskie „magdalenki”. Znaczenie i funkcja chłopskiej fotografii rodzinnej na przykładzie wsi podkolbuszowskich,
Małgorzata Wójtowicz – Szaleństwo w wiedzy ludowej i codziennym życiu dawnej wsi. Na podstawie materiałów dotyczących Puszczy Sandomierskiej,
Łucja Kapralska – Internet i etnografia,

II. Materiały źródłowe:

Piotr Miodunka – Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych,
Krzysztof Haptaś – Księgi liturgiczne w parafiach puszczańskich dekanatu miechocińskiego w XVII-XVIII w.,
Janusz Pezda – Prośba tułacza,

III. Muzealia:

Anna Fortuna-Marek, Andrzej Gliwa, Barbara Potera – Zespół dworski jako układ funkcjonalny i jego realizacja w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
Alicja Kuberka, Karol Kopeć – Neutralna fumigacja. Sposób zwalczania owadzich szkodników zabytkowych mebli przy użyciu gazów neutralnych,
Irena Swaczyna – Restauracja i konserwacja komody pochodzącej ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
Andrzej Karczmarzewski – Obrzędowość doroczna jako materiał dla organizacji widowisk i ekspozycji w parku etnograficznym.

Pobierz PDF

Publikację można nabyć w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za 28 złotych lub w sklepiku online.

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – Biuletyn Jubileuszowy,

red. J. Bardan, K. Dypa, Kolbuszowa 2009

To kompendium wiedzy o Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Publikacja zawiera nigdzie wcześniej nie publikowane informacje o początkach Muzeum i Parku Etnograficznego, o pracownikach i widzach, o zbiorach i wydawnictwach, o najważniejszych wydarzeniach z przeszłości i o planach na przyszłość.


Spis treści:

Słowo wstępne (Jacek Bardan)
Maciej SkowrońskI – Tak się zaczęło… – czyli o początkach i pierwszych latach Muzeum w Kolbuszowej
Krzysztof Ruszel – Zanim powstał skansen – czyli kształtowanie się koncepcji oraz starania o utworzenie w latach 1970 – 1972
Stefan Lew – Wędrówka – czyli rzecz o pierwszym zabytku w Parku Etnograficznym
Jacek Bardan, Jolanta Dragan, Wojciech Dragan, Mirosław Górski, Inga Kunysz – Zbiory – czyli to, co najważniejsze
Katarzyna Dypa – Nasi goście – czyli widzowie i uczestnicy
Jacek Bardan, Bogusława Mazur – Pracownicy – czyli oni tworzą Muzeum
Jacek Bardan – Zamierzenia – czyli co, jak dobrze pójdzie, nastąpi
Katarzyna Dypa – Wydawnictwa – czyli co ogłoszono drukiem
Maciej Skowroński, Jacek Bardan – Kalendarium – czyli ważniejsze wydarzenia, wystawy, imprezy

Nakład wyczerpany.

 

Biuletyny archiwalne, 1961-1971:

 

Biuletyn nr 11, wyd. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Kultury i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej, 1971.


Spis treści:

Otwarcie sesji – Bronisław Kuczyński, kierownik Wydziału Kultury,
Tadeusz Bieda – Reforma rolna w powiecie kolbuszowskim,
Michał Hawro, przewodniczący PRN – Dorobek powiatu kolbuszowskiego,
Bronisław Kuczyński – Rola bibliotek publicznych w przemianach kulturalnych powiatu kolbuszowskiego,
Marian Piórek – Zarys historyczny szkolnictwa podstawowego w powiecie kolbuszowskim w latach 1918-1970,
Michał Czartoryski – Kolbuszowszczyzna w poezji J. B. Ożoga,
Kazimierz Skowroński – Zabytki Ziemi Kolbuszowskiej, próba zestawienia,
Wojciech Krzaklewski – Pomnikowe drzewa powiatu kolbuszowskiego.

 

Biuletyn nr 10, wyd. Muzeum Regionalne Lasowiaków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej, 1969.


Spis treści:

Bitwa pod Kolbuszową 9 września 1939 (w relacjach jej odnalezionych dowódców),
Józef Rządzki, "Boryna" – Udział "Kefiru" w operacji V,
Z dokumentów: wykazy organizacji podziemnych działających na terenie pow. kolbuszowskiego: Gwardia Ludowa, Bataliony Chłopskie, Armia Krajowa,
Urywki z pamiętników działaczy w czasie okupacji. Kazimierz Stanisław Osetek, Jan Mytych, Franciszek Bieleń,
Kazimierz Skowroński – Pamiętne owe dni (urywek z pamiętnika),
Za okupacji w kolbuszowskiem,
Janina Augustynowiczowa – Z pamiętnika byłej więźniarki,
Bronisława Kołacz – Byłam w wojsku polskim,
Kazimierz Skowroński – Lato 1944 (wiersz),
Michał Czartoryski – Z ziemi włoskiej do polskiej.

 

Biuletyn nr 9, wyd. Muzeum Regionalne Lasowiaków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej, 1967.


Spis treści:

Kazimierz Skowroński – Z Kolbuszowej w stronę Pana Tadeusza,
Maciej Skowroński – Hutnictwo żelaza i szkła w Puszczy Sandomierskiej,
Marian Dudek – Przyszkolny ośrodek pracy kulturalno-oświatowej i jego rola w oparciu o doświadczenia Ośrodka Pracy K.O. w Przyłęku,
Kazimierz Skowroński – Gdy Kolbuszowa stała się stolicą powiatu,
Adam Chowański – W drodze do źródeł Nilu,
Bronisław Kuczyński – Kartka z niepisanego pamiętnika.

 

Biuletyn nr 8, wyd. Muzeum Regionalne Lasowiaków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej, 1966.


Spis treści:

Zdzisław Kwieciński – 50-lecie Liceum w Kolbuszowej,
Kazimierz Skowroński – Miasto trzech przysłów,
Stanisław Serednicki – Kolbuszowskie wspomnienia,
Kazimierz Skowroński – Kolbuszowskie "przytumki" – nazwiska i przydomki,
Ignacy Jaromek – Początki wsi Ostrowy Baranowskie.

 

Biuletyn nr 7, wyd. Muzeum Regionalne Lasowiaków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej, 1965.


Spis treści:

Stolicy Warszawie w siedemsetlecie – Kolbuszowa,
Kolbuszowa – Warszawie,
To brzmi bardzo dumnie, ale jest prawdziwe,
Kazimierz Skowroński – Warszawie powstającej,
Kazimierz Skowroński – Z Kolbuszowej do Warszawy,
Kazimierz Skowroński – Bohater Warszawy z Kolbuszowej,
Kazimierz Skowroński – Gdy Kolbuszowa (z Tarnobrzegiem) była – na krótko – stolicą,
Kazimierz Skowroński – Jak to Pan Kolbuszowej theatrum dawał (i z siebie) i bawił Warszawę,
Kazimierz Skowroński – U kolebki rodu Tetmajerów,
Kazimierz Skowroński – Niwiska – osada wśród lasów.

 

Biuletyn nr 6, wyd. Muzeum Regionalne Lasowiaków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej, 1964.


Spis treści:

Andrzej Dańczak – Z przeszłości Sokołowa,
Społeczeństwo w walce z gruźlicą.

 

Biuletyn nr 5, wyd. Muzeum Regionalne Lasowiaków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej, 1964.


Spis treści:

Osiągnięcia powiatu kolbuszowskiego w 20-leciu P.R.L.
Kazimierz Skowroński – Pochwała Kolbuszowej w "Dzień otwarcia kolei",
Kazimierz Skowroński – Z przeszłości kolbuszowskiego powiatu, i dzieje i rejony osadnictwa, wiatr od puszczy.

 

Biuletyn nr 2, wyd. Muzeum Regionalne Lasowiaków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej, 1962.


Spis treści:

Kazimierz Moskwa – Osadnictwo łużyckie w powiecie kolbuszowskim,
S. K. Kozłowski – Sprawozdanie z badań stanowiska w Majdanie, przysiółek Ciułak, pow. Kolbuszowa,
Maciej Skowroński – Sprawozdanie z powierzchniowych badań archeologicznych przeprowadzonych w drugiej połowie 1962 r. na terenie pow. kolbuszowskiego i sąsiednich,
Maciej Skowroński – Muzeum Regionalne Lasowiaków w Kolbuszowej,
Maciej Skowroński – Bibliografia regionalna dla pow. kolbuszowskiego.

 

Biuletyn nr 1, wyd. Muzeum Regionalne Lasowiaków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej, 1962.


Spis treści:

Kazimierz Skowroński – Julian Maciej Goslar w 110 rocznicę śmierci w Wiedniu,
Kazimierz Moskwa – Zabytki obcego pochodzenia w pradziejach okolic Kolbuszowej,
Maciej Skowroński – Nowe znaleziska archeologiczne w powiecie kolbuszowskim,
Bibliografia do historii regionalnej powiatu kolbuszowskiego.

 

Biuletyn nr 2, wyd. Muzeum Regionalne Lasowiaków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej, 1961.


Spis treści:

Franciszek Kotula – Raniżowski ośrodek etnograficzny,
Kazimierz Moskwa – Archeologiczne prace wykopaliskowe w powiecie kolbuszowskim,
Kazimierz Skowroński – Nad mapą kolbuszowskiego powiatu,
Teksty źródłowe do historii m. Kolbuszowej,
Nowe odkrycia archeologiczne w p. kolbuszowskim,
Kronika "Dni Kolbuszowej".

 

Biuletyn nr 1, wyd. Muzeum Regionalne Lasowiaków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej, 1961.


Spis treści:

Wstęp
Kazimierz Skowroński – Kolbuszowa w sześćsetlecie osady i trzechsetlecia miasta,
Maciej Skowroński – Amatorskie przyczynki do pradziejów powiatu kolbuszowskiego,
Działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej,
Kronika,
Nowe odkrycia archeologiczne w roku 1961.