dla autorów

Każdy nadsyłany do nas artykuł powinien zawierać następujące dane:

1. Imię i nazwisko autora
2. Miejsce zatrudnienia autora
3. Tytuł pracy
4. Tekst główny
5. Streszczenie w języku polskim (maksymalnie ½ strony)
6. Przypisy dolne pod każdą stroną tekstu zgodnie z następującym porządkiem: inicjał imienia, nazwisko autora/nazwiska autorów cytowanego tekstu, tytuł, inicjał imienia i nazwisko tłumacza, wydawnictwo, miejsce wydania i rok wydania, strona. W wypadku prac zbiorowych należy podać po tytule redaktora/redaktorów danego tomu. Tytuły artykułów i tytuły książek pisane kursywą. Tytuły czasopism w cudzysłowie. W wypadku czasopism należy podać numer tomu.

Wzór:
A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa 1996, s. 54.
R. Tomicki, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka (red.), Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 65.
R. Tomicki, Słowiański mit kosmogoniczny, „Etnografia Polska”, t. XX (1976), z. 1, s. 109.

7. Na końcu tekstu należy podać pełną bibliografię według następującego wzoru: nazwisko i imię autora, tytuł, inicjał imienia i nazwisko tłumacza, wydawnictwo, miejsce wydania i rok wydania. W wypadku prac zbiorowych należy podać po tytule redaktora/redaktorów danego tomu. Tytuły artykułów i tytuły książek pisane kursywą. Tytuły czasopism w cudzysłowie. W wypadku czasopism należy podać numer tomu.

Wzór:
Reboul Olivier, Kiedy słowo jest bronią, (tłum.) J. Arnold, [w:] Język i społeczeństwo, M. Głowiński (red.), Czytelnik, Warszawa 1980.
Tomicki Ryszard, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka (red.), Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 50–78.
Tomicki Ryszard, Słowiański mit kosmogoniczny, „Etnografia Polska”, t. XX (1976), z. 1, s. 47–97.

 

Kontakt dla autorów:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.